17 april, 2019

Snabbspår för akademiker stoppas

Snabbspåren för samhällsvetare och socionomer stoppas – delvis till följd av de stora nedskärningarna inom Arbetsförmedlingen. ”Okunnigt, cyniskt och extremt skadligt för individerna och samhället i stort”, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

ursula-foto-theresia-viska-webb

Foto: Theresia Viska

Tre lärosäten pausar samhällsvetarspåret, ett lärosäte pausar socionomspåret och två lärosäten pausar lärarspåret. Det berättar Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, som fick beskedet vid ett partsrådsmöte i början av april. 

– När snabbspåren för de här utbildningarna försvinner blir det näst intill omöjligt för de här akademikerna att få jobb inom sitt utbildningsområde. I stället kommer de att fortsätta få jobb som andra grupper med lägre utbildningsnivå därmed inte får. Och akademikerbristyrkena förblir just det - bristyrken, säger Ursula Berge. 

Marie Lindbäck, ansvarig för snabbspåren för samhällsvetare och socionomer på Arbetsförmedlingen, berättar att nedläggningen har olika förklaringar. Beslutet att stoppa snabbspåret för samhällsvetare, som också riktar sig till ekonomer och jurister, motiveras av att det, mindre än tidigare, klassas som ett bristyrke. 

– När snabbspåret för samhällsvetare startades fanns ett stort rekryteringsbehov av samhällsvetare, både inom Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Men i dag ser situationen annorlunda ut och Januariavtalet tydliggör att Arbetsförmedlingen främst ska fokusera på just bristyrken, säger hon. 

Stoppet av snabbspåret för socialt arbete motiveras av att det har varit svårt att fylla utbildningsplatserna och att förutsättningarna nu har blivit sämre i och med budgetrestriktionerna inom Arbetsförmedlingen. 

– Det gör att målgruppen begränsats mer strikt och att det finns färre arbetsförmedlare som kan identifiera sökande, säger hon. 

Snabbspåren initierades 2015 i syfte att främja inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända och korta tiden för att få ett första jobb inom sitt utbildningsområde. Satsningen är en trepartsöverenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer och består av en förberedande språkutbildning och introduktion till svensk arbetsmarknad, en högskoleutbildning på 30 högskolepoäng samt en efterföljande praktikperiod.

– Snabbspåren har varit ett av få sätt att få utlandsutbildade akademiker att få jobb inom sitt utbildningsområde i Sverige, säger Ursula Berge. 

I dag finns det totalt 14 snabbspår som omfattar ett 30-tal yrken. Snabbspåret för samhällsvetare startades i maj 2016, och det för socialt arbete startades i juni samma år. Beskedet att de nu stoppas – bara tre år senare – menar Ursula Berge är beklagligt.  

– För akademiker blir det extra kännbart att inte få jobba med det man är utbildad för eftersom man har investerat så många års studier för att bli akademiker. Det är därmed ett större slöseri. Det är bara att titta på statistik. Vi har en väldigt dålig matchning av utbildade från andra länder. Det är ett historiskt misstag som snabbspåren har försökt göra någonting åt, säger hon. 

Att regeringen i Januariöverenskommelsen skriver att arbetsmarknadsutbildningar som brister i effektivitet bör avvecklas, medan de som fyller en strategisk funktion på arbetsmarknaden ska finnas kvar, menar Ursula Berge är kortsiktigt. 

Hon är medveten om att snabbspåren för akademiker har varit trögstartade, men tillägger att alla parter nu har börjat lära sig hur de ska arbeta och utnyttja varandras närhet till- och kunskap om den arbetsmarknad de vill in på. Hon tillägger även att snabbspåren för akademiker är de mest jämställda, med mellan 37 och 64 procent kvinnor, jämfört med andra snabbspår som i stort bara riktar sig till män.

– Att lägga ner dem på grund av de extrema nedskärningarna på Arbetsförmedlingen är okunnigt, cyniskt och extremt skadligt för individerna och samhället i stort, säger hon. 

Marie Lindbäck på Arbetsförmedlingen förstår Ursula Berges kritik och tolkar det främst som ett fördömande av M/KD budgeten och Januariöverenskommelsen.  

– Jag skulle också gärna vilja fortsätta med de här snabbspåren, särskilt samhällsvetarspåret där vi har många sökande och kompetens att ta tillvara. Om vi inte hade haft budgetnedskärningar skulle vi ha kunnat skruva på den inriktningen så att den inte bara vände sig mot statliga anställningar. Men den möjligheten har vi inte nu, säger hon. 

Läs tidigare artiklar om snabbspår för akademiker:

Nytt snabbspår för nyanlända akademiker

Fler nyanlända i snabbspår – men ännu få inom socialt arbete

Nyanlända samhällsvetare och socionomer får snabbspår

Malin Letser

Senaste nytt

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023

Tvingades sluta på dagen: ”Utan facket hade jag inte...

REPORTAGE Kristina Tercero fick lämna sitt jobb som ...
23 maj, 2023

Så mycket bör du tjäna – kolla om du ligger rätt i lön

LÖN Dags att förhandla eller söka nytt jobb? K...
22 maj, 2023


Läs även

Hon förverkligar sin dröm om att bli akademiker

UTBILDNING Trebarnsmamman Amelié Fransson lämnade und...
24 april, 2023

”Man kan vara både offer och förövare”

PORTRÄTT Alla barn som Maria von Bredow intervjuar ...
6 april, 2023

Replik i debatten om skolkuratorns roll: Skolan måst...

REPLIK Eleven måste stå i centrum och individuell...
5 april, 2023

Rättslig prövning erbjuds om lag om anmälningsplikt ...

FÖRBUNDET Blir anmälningsplikt av papperslösa verkli...
29 mars, 2023