21 juli, 2015

Så vill Arbetsförmedlingen förbättra instegsjobben

Arbetsförmedlingen vill förbättra villkoren för instegsjobb. Annars riskerar de att trängas undan av nystartsjobben.

2261642-arbetsformedlingen

Antalet nyanlända som får arbete via så kallade instegsjobb har sjunkit drastiskt de senaste fyra åren, tvärtemot regeringens mål, rapporterade DN i förra veckan. Den utvecklingen hoppas Arbetsförmedlingen kunna vända.

– Vi har lämnat förslag på hur man skulle kunna förbättra villkoren för instegsjobben för att öka deras konkurrenskraft. Annars kommer de troligtvis att trängas undan av andra subventionerade jobb, som inte har samma krav på SFI-utbildning, säger Madelene Syrén, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen.

I budgetunderlaget för 2016-2018 förslår myndigheten att höja subventionstaket för instegsjobben så att ersättningen hamnar på samma nivå som för andra typer av statsstödda arbetsformer. Dessutom vill man utöka möjligheterna till språkstudier, vilket skulle öppna för fler sökande. I dag kan anställningen bara kombineras med studier i Svenska för invandrare (SFI).

Inte ersättningsgrundande

Att många kommuner i dag väljer bort instegsjobben till förmån för nystartsjobben beror enligt Riksrevisionen delvis på att de senare är a-kassegrundande. När en instegsjobbare blir arbetslös är det kommunerna som står för försörjningsstöd. För den arbetssökande innebär det också en risk att man inte kvalificerar för ekonomiskt stöd.

– Frågan om instegsjobben ska räknas som ersättningsgrundande inkomst är en politisk sådan. Vi har inte lämnat förslag kring just det, säger Madelene Syrén.   

Anställningsformen är värd att värna om, anser Arbetsförmedlingen. En studie av Riksrevisionen visar att de med instegs- och nystartsjobb får en förbättrad status på arbetsmarknaden. Samtidigt är det bara hälften som arbetar sex månader efter avslutat instegsjobb. Visst finns det saker som myndigheten kan bli bättre på, menar Madelene Syrén. Merparten av deltagarna i programmet är personer med förgymnasial eller gymnasial utbildning.

– Det är inte ett medvetet val. Vi har fått kritik för att vi inte är tillräckligt bra på att ta tillvara på nyanlända med akademisk utbildning. Det finns mycket att jobba på, säger Madelene Syrén.

Akademikern

Läs även

66 år blir ny åldersgräns för tjänstepensionen

PTK och Svenskt Näringsliv är överens om ett nytt avtal för tjänste...
23 juni, 2022

Detta har hänt: Mycket oro på vägen mot avtal

AVTAL Den svenska modellen överlevde och ministe...
22 juni, 2022

Historiskt avtal signerat på historisk mark

AVTAL I dag skrev arbetsmarknadens parter under ...
22 juni, 2022

Trendbrott: Löneskillnaden mellan män och kvinnor ökar

JÄMSTÄLLDHET Löneskillnaden mellan män och kvinnor ökad...
21 juni, 2022