29 november, 2022

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskärningar

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar anslagen till Arbetsförmedlingen i regeringens budgetproposition. 219 miljoner av dessa ska sparas på anställda och lokaler. Saco-S ordförande Helén Justegård berättar vad det innebär i praktiken.

Arbetsförmedlingen och Helen Justergård, Saco

Förvaltningsanslagen till Arbetsförmedlingen minskar med 219 miljoner kronor. Besparingar som påverkar främst löner och lokaler.

Foto: Montage Annika Clemens och Anna Simonsson

Enligt Akademikerförbundet SSR:s beräkningar innebär regeringens budgetproposition minskade anslag till Arbetsförmedlingen i storleksordningen 2,1 miljarder. När Elisabeth Svantesson presenterade budgetpropositionen nämnde hon summan 1,5 miljarder.

Vad finansministern jämför med för att få fram den lägre siffran är oklart, men säkert är att huvuddelen av besparingarna rör arbetsmarknadspolitiska program medan förvaltningsanslagen till Arbetsförmedlingen minskar med 219 miljoner kronor.

– Besparingarna påverkar främst löner och lokaler. Det här har myndigheten vetat om och tagit höjd för, säger Helén Justegård som är ordförande i Saco-S på Arbetsförmedlingen.

Vad kommer neddragningarna att innebära i praktiken?

– Det är för tidigt att säga. Vi får regleringsbrevet tidigast till lucia och där anges mer i detalj vad regeringen vill att Arbetsförmedlingen ska göra. Men generellt är det förstås så att får vi mindre pengar så måste vi sänka ambitionsnivån och göra omprioriteringar i verksamheten.

Regeringen motiverar de minskade anslagen med att Arbetsförmedlingen flera år i rad skickat tillbaka tilldelade medel. Ett argument som tillbakavisats av bland andra Akademikerförbundet SSR, som menar att personalbrist till följd av tidigare besparingar gjort det omöjligt att göra insatser som behövs.

Helén Justegård håller med:

– Arbetsförmedlingens problem har varit att pengar pytsats in med alldeles för kort varsel. Om vi får ett antal miljoner i vårändringsbudgeten har vi inte en chans att göra av med dem under året. Bara att rekrytera rätt personal med rätt kompetens tar tid.

Helén Justegård berättar att den aviserade minskningen av budgeten inte påverkat stämningen på Arbetsförmedlingen nämnvärt.

– Vi är rätt luttrade på den här myndigheten.  Det är inte mer än fyra år sedan vi fick en neddragning på en miljard i december, tätt följd av januariavtalet som grädde på moset. Vi är vana vid att det går upp och ner. Jag har inte fått några signaler om att medarbetare i allmänhet är jätteoroliga över minskade förvaltningsanslag.

Ytterligare neddragningar i Arbetsförmedlingens förvaltningsbudget är aviserade för 2024. Helén Justegård konstaterar att även om en budget aldrig är huggen i sten; saker kan inträffa som tvingar regeringen att lägga till eller dra ifrån i anslagen, så kommer det påverka verksamheten. Inte minst arbetet mot långtidsarbetslösheten.

– Att bryta och förhindra långtidsarbetslöshet är en personalintensiv verksamhet. Det hjälper inte att skicka in pengar till åtgärder om man samtidigt tar bort pengar till förvaltning så att ingen kan göra jobbet, säger Helén Justegård och avslutar:

– Det vår myndighet behöver är framförhållning och en långsiktig plan. Vi måste veta på några års sikt vilka medel vi har att röra oss med och vad vi ska göra med dem.

Anne Ralf Hållbus

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Arbetsförmedlingen förberedd på varselvåg

ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingens statistik visar att va...
13 april, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023

Debatt: Tillsätt fler yrkesutbildningar i bristyrken

DEBATT Trots att kompetensbrist vill regeringen a...
20 februari, 2023

Debatt: ”Konstig delegationsordning försvagar yrkets...

DEBATT Politikerna bör överlåta beslut i socialtj...
9 februari, 2023