3 november, 2022

Så möter du barnens oro för framtiden

SOCIALT ARBETE Larmrapporter om klimatet, krig i Europa och ett säkerhetsläge som är sämre än på många decennier. Samtidigt blir familjer fattigare. Hur påverkar detta barnen – och hur bemöter man oron? Karolina Jackson, kurator på Bris stödlinje, vägleder.

Många barn påverkas av en orolig omvärld – hur möter man dem på bästa sätt?

Många barn påverkas av en orolig omvärld – hur möter man dem på bästa sätt?

Foto: Getty

Det är oroligt i omvärlden just nu, både på nära håll och längre bort. Karolina Jackson, kurator på Bris, jobbar med att stötta och lyssna på barnen utifrån deras behov. Bris nationella stödlinje är öppet dygnet runt och nås via telefon, chat eller mail.

Karolina Jackson

– Det är alltid ett högt tryck i våra stödkanaler och generellt pratar barn med oss om saker som de känner att de inte alltid kan prata med vuxna i sin närhet om.

Karolina Jackson berättar att det hos många finns en oro att det ska hända något inom den egna familjen, men även funderingar kring krig och klimatet.

– Det är mycket oro kring klimatet, vad som ska hända i framtiden. Många vill veta vad man kan göra praktiskt och hur man kan engagera sig. Kriget i Ukraina är också förkommande i samtalen, och om kriget kommer att sprida sig till Sverige. Barn snappar upp det som visas på nyheterna och det som vuxna verkar vara oroliga kring, vilket väcker tankar och funderingar. Har man ingen att lufta de tankarna med skapas lätt en ovisshet, och då växer oron.

Hur möter man ett barn som bär på oro?

– I samtal med barn är det viktigt att vara lyhörd kring vad som händer inom just det barnet. Alla är olika och reagerar på olika sätt. Undersök vad barnet har för tankar, känslor och funderingar. Vad vill barnet ha svar på? Var ärlig, men fundera också kring vilken typ av information som är hjälpsam för att barnen ska känna sig tryggare och öka barnets känsla av kontroll. Det är också helt okej att inte ha svar på alla frågor ­– återkom då när du tagit reda på det och återuppta samtalet vid ett annat tillfälle.

Inflationen är rekordhög, priserna stiger och framtidsprognoserna är dystra. Det är lätt att som vuxen känna oro kring utvecklingen – men ska man visa det för barnen?

– Man får visst visa oro för barnen, men det gäller att skilja sin egen oro från barns oro, och det är en utmaning särskilt om en som vuxen har en tendens att oroa sig mycket. Det kan därför vara bra att börja med att ta reda på vad det är som specifikt oroar barnet, innan man försöker lugna och förklara. Försök att inte överföra din oro till barnet, utan var konkret, svara på frågor och anpassa informationen efter barnets ålder, säger Karolina Jackson och fortsätter:

– När det gäller exempelvis familjeekonomin är det viktigt att förmedla att det är vi vuxna som hanterar situationen, men samtidigt möta och bekräfta barnets eventuella oro kring detta. Samtidigt är det bra att ingjuta hopp genom att förklara att det finns många vuxna som varje dag jobbar för att lösa situationen, vare sig det gäller kriget, klimatet eller inflationen.

Therese Johansson

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023