22 april, 2016

Så går förhandlingarna med ideell sektor och Svenska kyrkan

Den senaste tiden har mycket ljus riktats mot konflikten mellan Akademikerförbunden och Almega om flexpensionerna. Men i skuggan av den går förhandlingarna med arbetsgivarorganisationer i ideell sektor, vård och omsorg och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationer framåt.

426834-purse

Löneavtalen är i fokus i några av förhandlingarna med ideell sektor och Svenska kyrkan. Foto: Mostpotos

Även dessa förhandlingar har dragit ut på tiden, men någon konflikt är det inte frågan om. Daniel Hjalmarsson, ombudsman på Akademikerförbundet SSR, säger att diskussionsklimatet är bra både när det gäller Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna Organisationer (IoIO) och KFS.

– Vi ligger efter i schemat, men det är verkligen ingen kris.

Almega-historien är en orsak till att ett avtal dröjer. Flexpensionerna är en av de stora stötestenarna i tjänstesektorn, och eftersom Almega är en stor motpart och de större avtalsområdena enligt tradition går före de mindre, har man inväntat en lösning.

Andra viktiga frågor om arbetstid och anställningsformer.

– Motparten vill ha längre visstidsanställningar eller fler former av dem. Vi vill också prata arbetstid, till exempel jour och beredskap. Här har vi ännu inte nått någon samsyn, säger Daniel Hjalmarsson.

I förhandlingarna med Arbetsgivaralliansen om branschen vård och omsorg handlar mycket om löneavtalet, berättar Joakim Rydvall, ombudsman.

– Vi vill få till ett mer processinriktat löneavtal, som är tydligare än det som vi har haft förut. Vi har kommit överens med de övriga fackliga parterna om ett gemensamt förslag som vi lämnat till arbetsgivaren. Naturligtvis hoppas vi att de ska se positivt på det, men det kan också blir så att de förslår att vi ska jobba med det i en arbetsgrupp under kommande avtalsperiod. Det är väl inte helt fel, men det är inte det vi först och främst önskar.

När det gäller förhandlingarna med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, som leds av Akademikerförbundet SSR och Jusek, så kan den utdragna processen inte skyllas på pensionsfrågan. Den har inte diskuterats särskilt mycket. Förklaringen, tror Joakim Rydvall, är i stället att det är så många olika parter inblandade, och att vissa förbund har väldigt många yrkanden som de är angelägna om att få ta enskilt med arbetsgivaren.

– Även här är vår prioritering löneavtalet. Det finns ett färdigt förslag som vi är nära att få igenom, som möjliggör för arbetsgivarna att få till en bra lokal löneprocess där det blir lättare för dem att göra rätt. Det tror vi gynnar våra medlemmar.

Han är optimistisk inför utgången. Avtalet med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation löpte ut den 31 mars, men det gamla avtalet gäller tills vidare med sju dagars uppsägningstid. Nästa förhandling är den 29 april, och Joakim Rydvall gissar att allting är klart några veckor efter det.

Avslutningsvis vill Daniel Hjalmarsson understryka att den utdragna processen inte berör medlemmarnas plånböcker.

– Revisionsdatumet är parterna redan överens om, och om ett avtal blir klart först efter det så får medlemmarna sin lön retroaktivt. Det blir ingen förlust i lönekuverten.

Text: Tim Andersson

Läs mer om avtalsrörelsen!

förbundets sajt hittar du information om avtalsrörelsen.

Akademikern

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Kommunerna med störst andel barn i fattiga hushåll

EKONOMI Stora skillnader mellan kommunerna – här f...
30 maj, 2023

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA I lågkonjunktur ökar den psykiska ohälsan,...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023