25 september, 2020

Risker i arbetsmiljön för dem som jobbar hemifrån

Nya risker i arbetsmiljön har uppkommit för alla dem som jobbar hemifrån under pandemin. Därför vill regeringen att Arbetsmiljöverket särskilt informerar om dessa. Samtidigt trivs många akademiker som arbetar hemma bättre.

chris-montgomery-smgtvepind4-unsplash

Alla som kan fortsätta att jobba hemifrån bör göra så, rekommenderar Folkhälsomyndigheten. Men det innebär nya risker för arbetsmiljön.

Fyra av tio som har jobbat hemifrån under pandemin trivdes bättre med det än att gå till arbetsplatsen. Det visar en undersökning som Akademikerförbundet SSR gjorde i somras. Och hälften av dem som svarade i undersökningen ansåg att de kunde arbeta mer effektivt hemifrån.

Men att det innebär brister i arbetsmiljön framkom också tydligt. Två tredjedelar ansåg att den fysiska arbetsmiljön försämrades och nästan lika många ansåg att de hade en sämre organisatorisk och social arbetsmiljö. Trots det ville så många som åtta av tio fortsätta att jobba hemifrån mer än de har gjort tidigare.

– Att många anser att de varit mer effektiva när de jobbat hemma borde stämma till eftertanke hos en del arbetsgivare.  Det visar att dagens kontor inte alltid är utformade i samarbete med de anställda, sade Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, i samband med att undersökningen presenterades.

De förändrade förutsättningarna i arbetslivet som pandemin har medfört har lett till att regeringen ger Arbetsmiljöverket ett nytt uppdrag att informera om nya risker i arbetsmiljön. Det handlar dels om risker för de i samhällsviktiga funktioner som måste ta sig till arbetet och dels om risker för alla de som rekommenderas att fortsätta jobba hemifrån.

­– Vår arbetsmiljö kommer fortsätta att vara annorlunda, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på en presskonferens på fredagen.

Hon konstaterade att det finns stora utmaningar och att arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras.

– Det finns många fördelar med att arbeta på distans, men många vittnar om ensamhet och isolering. Det finns också en risk att gränsen mellan privatliv och arbete suddas ut.

Den situationen medför utmaningar för ledarskapet, enligt ministern. Även om det är svårare för chefer att leda och åtgärda arbetsmiljön på distans är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön.

– Arbetsgivarens ansvar gäller även vid distansarbete.

Uppdraget som regeringen ger Arbetsmiljöverket handlar om särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen om de särskilda risker som följderna av covid-19 har inneburit för arbetsmiljön.

– Ett särskilt fokus ligger på arbetsmiljörisker för personal i vård och omsorg, men även för arbetstagare som arbetar på distans, sade Eva Nordmark.

Smittspridningen har tagit fart i samhället igen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande de som kan jobba hemifrån att inte åka in till jobbet.

– Många måste åka till jobbet och då är det viktigt för oss som har möjlighet att jobba hemifrån att ta vårt samhällsansvar så att de som måste ta sig till jobbet kan göra det, sade Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, på presskonferensen.

Han betonade också vikten av en tät dialog mellan chef och medarbetare, så att de som jobbar hemifrån känner sig delaktiga på arbetsplatsen.

Annika Clemens

Senaste nytt

Virtuell verklighet ska hindra brott

KRIMINALVÅRD Våldsamma kriminella på Boråsanstalten trä...
8 december, 2022

Ministern: Ny socialtjänstlag 2024

POLITIK Först 2024 kommer ny socialtjänstlag, enli...
7 december, 2022

Distansarbete löser livspusslet – men många jobbar f...

ARBETSMILJÖ Nio av tio uppger att de kan göra ett bra ...
7 december, 2022

Historiskt skifte som ger stora förändringar

LEDARE Maktskiftet i svensk politik kommer att fö...
6 december, 2022


Läs även

Ministern: Ny socialtjänstlag 2024

POLITIK Först 2024 kommer ny socialtjänstlag, enli...
7 december, 2022

Distansarbete löser livspusslet – men många jobbar f...

ARBETSMILJÖ Nio av tio uppger att de kan göra ett bra ...
7 december, 2022

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

Myndighetspersonal ofta utsatta för hot

ARBETSMILJÖ Anställda på statliga myndigheter utsätts ...
2 december, 2022