2 mars, 2021

Risk för sämre kvalitet när distansarbetet fortsätter

Jobba hemifrån om du kan, lyder uppmaningen under coronapandemin. Men vad händer med kvaliteten på arbetet när återgången till arbetsplatserna drar ut på tiden?

distansarbetewebb

Vissa arbetstagare i Sverige har nu jobbat hemifrån i ett helt år.

Getty Images

Nu i mars är det ett år sedan Folkhälsomyndigheten första gången rekommenderade hemmajobb. En rekommendation som många nog trodde skulle bli kortvarig. I stället har den förlängts, och i vissa fall, skärpts.

Sedan december har till exempel alla statliga myndigheter fått i uppdrag att se till att bara de som verkligen måste vara på plats på arbetsplatsen är det.

Läs mer >> Stor enkät: 10 arbetsgivare om stödet i hemarbetet

På Arbetsförmedlingen har personalen mestadels jobbat hemifrån, säger Helén Justegård, ordförande för Saco-s på Arbetsförmedlingen. I stora drag har det fungerat bra, menar hon. Vissa kontor har dock hållits öppna för att medborgare ska kunna göra spontana, coronasäkra besök.

– Det fysiska mötet har ett värde, möten mellan människor blir inte på samma sätt via telefon eller en dataskärm.

Helén Justegård tror inte att det skulle fungera att jobba hemifrån för all framtid.

– När det gäller arbetssökande finns det en finess i att man möter Arbetsförmedlingen på något annat ställe än i sitt hem. Som myndighet har vi en skyldighet att vara tillgänglig – alla har kanske inte tillgång till dator och telefon, eller kan förstå en skriftlig instruktion.

Ny rapport: Hemmajobb inte hållbart

Inom socialtjänsten skiljer sig möjligheterna till att arbeta hemma åt stort. På uppdrag av regeringen har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys undersökt pandemins effekter för socialtjänstens individ- och familjeomsorg – både på kort sikt och ett år framåt. Slutsatsen: Hemmajobb är inte hållbart i längden.

Den snabba digitaliseringen har till viss del varit positiv, men bland verksamheterna finns oro för lägre kvalitet i både utredningar och stödinsatser. Socialtjänsten måste ges förutsättningar att både ha möten fysiskt och på distans – för att undvika en kvalitetsförsämring, enligt myndigheten.

”Litet problem i krisen”

Socialsekreteraren Tony Kjällberg i Täby kommun tycker inte att hans jobb har blivit sämre på distans.

– Sammantaget har jag en väldigt positiv bild av hemarbete, både för min egen del och min yrkesutövning. Utredningar, beslut, journaler och kontakter med klienter fungerar bra. Det är möjligt att det blir en viss försämring någonstans, men den är inte speciellt synbar. Med tanke på den kris som landet är i så ser jag det som ett väldigt litet problem.

Tony Kjällberg, som även är facklig representant för Akademikerförbundet SSR, tycker att hans jobb på beroendeenheten är väl anpassat till det digitala. Han förstår dock om kollegor på andra avdelningar har en tydligare tradition av fysiska möten.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys spår att behovet av sociala stödinsatser kommer att öka det kommande året, och man uppmanar kommuner, regeringen och myndigheter att ha beredskap.

Läs mer >> Pandemilösningar: Pausgympa och 3000 kronor till hemmakontoret

Klara Stefansson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

KRÖNIKA Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023


Läs även

Välkommen satsning på socialtjänsten i utmanande tid...

BUDGET Satsningarna på välfärden i regeringens bu...
21 september, 2023

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023

Facket: Kritiken mot Samhall befogad

ARBETSMILJÖ Samhall fick skarp kritik i en granskning ...
14 september, 2023

Varning för vobbträsket

ARBETSMILJÖ Vobb i stället för vabb ökar. Till glädje ...
13 september, 2023