Vad tar du med dig från kongressen?

Sedd av 371

Akademikern. KONGRESS 2018. Akademikerförbundet SSR:s kongress har precis avslutats. Vi frågade fyra deltagare vad de tar med sig hem från kongressen.

Senast ändrad 14:52, 7 Maj 2018
Foto: Stina Loman.

Nalan Kilincaslan, socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i Eskilstuna kommun och ledamot i Södermanlands distriktsförening.

– Det har varit många viktiga frågor om demokrati, solidaritet och mångfald. En viktig och intressant diskussion var Trelleborgsmodellen som handlar om ekonomiskt bistånd och digitalisering. Den diskussionen berör mitt dagliga arbete. I vår kommun har vi påbörjat ett mer digitalt arbetssätt, men det är fortfarande oklart hur det ska se ut, om beslut kommer att tas digitalt eller av en handläggare. Jag är för digitalisering om det minskar det administrativa arbetet, men vi får inte tappa fokus på det sociala arbetet.

Maria Lindblad, beteendevetare på Previa och ledamot i Värmlands distriktsförening.

– Jag tar med mig känslan av att inte vara ensam, att vara en del av ett större sammanhang som jag är oerhört stolt över. Diskussionen om tillit - att låta proffsen vara proffs - är jätteviktig eftersom den handlar om att vi skiljer på roller. Vi ska samarbeta men då behöver vi tydliggöra vem som gör vad. Tillsammans kan vi åstadkomma någonting större, men det blir en väldig röra om vi är inne och petar på varandras områden. Tillit bygger på ömsesidigt förtroende, vilket är en viktig fråga som är kopplad till yrkesglädje, just att jag får göra det som jag är utbildad för och inte någon annans jobb. Det handlar om yrkesstolthet.

Kristina Franzén, studentmedlem, läser på människa-, kultur- och religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle.

– Jag tar med mig inspiration! Det finns så många spännande yrken som väntar. Jag tycker att seminarierna var väldigt bra, de har varit inspirerande och visar att det vi lär oss på utbildningen behövs i samhället. Diskussionen om förkortad arbetstid var också intressant. Jag tycker att det är orimligt att man ska jobba så mycket att man inte hinner ta hand om sitt privatliv, det måste till en förändring. En annan intressant fråga var om du ska få skriva av CSN om du bosätter dig på glesbygden.

Ali Reza Amini, it-inköpare på Lidingö stad och ledamot i Stockholms norra distriktsförening.

– Kongressen var intressant, det är bra att det finns en blandning av olika kompetenser som brinner för det fackliga arbetet. Jag tyckte särskilt att en motion om minimumtak för löneökning var intressant. Jag förespråkar en individuell lönesättning men jag vill att alla får en minimiutdelning. I dag får nyanställda mer i lön än de mer erfarna som utbildar de nya, och det här tär. Enda alternativet för de äldre är att byta arbetsgivare och det är inte alltid kul när man trivs på sitt nuvarande jobb.

Text: Stina Loman, Akademikern. 

Läs mer: 

Så beslutade kongressen

Svenska modellen: "Vi behöver få till ett samarbete över gränserna"

Organisationen ska ses över

Umeås lokalförening: "Motionerna är ett bra sätt att påverka"

Här är Akademikerförbundet SSR:s nya styrelse

Heike Erkers omvald till förbundsordförande

up 600