Vad ser du fram emot under helgens kongress?

Sedd av 42

Förbundet. I helgen arrangeras Akademikerförbundet SSR:s kongress. Vanligtvis är det en folkfest för fackligt engagerade. I år flyttar förbundets högsta beslutande organ ut på webben. Vi har frågat tre kongressombud vad de ser fram emot.

Senast ändrad 09:21, 5 Maj 2021
Foto: Getty.
2018 hölls Akademikerförbundet SSR:s kongress på Djurönäset utanför Stockholm. I år kommer besluten att fattas digitalt.

Kim Fastesson, socialsekreterare i Värmdö kommun, ombud för Stockholm södra.

– Det är ärofyllt att vara med på kongressen, det kommer att tas många beslut om viktiga frågor för framtiden. Akademikerförbundet SSR är ett viktigt förbund. Nu när jag har varit förtroendevald i några år har jag fått en bättre inblick i hur arbetet fungerar. Det är första gången jag är med på kongressen överhuvudtaget, så det ska bli spännande och intressant att se hur föreningsdemokrati fungerar i en så stor organisation. Det är såklart en utmaning att kongressen blir digital, jag tror att möten hjälps av att man träffas och pratar utan att ha en skärm mellan sig.

– Vårt distrikt kommer att stå bakom flera motioner, särskilt en som jag personligen tycker är jätterelevant. Jag tror att förbundet behöver agera proaktivt i den nya situationen på arbetsmarknaden med utökat hemarbete. Vi har skäl att tro att det kommer att bli så även efter pandemin. Där finns en möjlighet för förbundet att vara med i diskussionen så tidigt som möjligt, och sätta medlemmarnas agenda på dagordningen. Vad de har för behov – inom allt från det arbetsrättsliga till det ergonomiska.

Sara Larsson, försäkringsutredare på Försäkringskassan, ombud för Östergötland.

– Jag var med vid förra kongressen, det var min första gång. Jag tycker det var kul att träffa människor från andra distrikt och prata ihop sig om olika motioner, områden och intressen. I år ska vi från Östergötland bland annat lyfta en motion om skolkuratorer – vi vill säkerställa kvalitén på ett liknande sätt som hälso- och sjukvårdskuratorer, som nu är ett legitimationsyrke.

– I skollagen nämns det ju att alla elever ska ha tillgång till exempelvis kuratorer, men ofta är det upp till skolområdet eller rektorn att tolka vad man menar med tillgänglighet. Vi vill att Akademikerförbundet SSR fortsätter med att intensifiera arbetet för att införa nationella kvalitets-, kompetens- och tillgänglighetskrav för skolkuratorer.

Fatha Hassan, jobbmäklare på kompetenscenter i Göteborgs stad, ombud för Göteborg.

– Att det ska vara digitalt känns tråkigt tycker jag. Jag har haft flera chanser att vara med på kongressen som ledamot, men det har inte blivit av, så det här blir mitt första år. På mitt jobb har vi börjat arbeta mer hemifrån, och det här med digitalt håller jag på att anpassa mig till. Det är inte lika givande som det fysiska.

– Inför kongressen har vi som är ordförande i distrikten en mejlkonversation för att försöka samarbeta kring olika frågor att lyfta. I distriktet har vi även haft en digital motionsworkshop där vi bjudit in alla medlemmar. Syftet var att fånga upp medlemmarnas frågor och skapa motioner av dem. Tyvärr kom det inte så många som vi önskat, men tanken var god i alla fall. Jag skriver inte själv några motioner, utan har som ordförande fokuserat på det administrativa. Det var jag som ordnade den här workshopen, och det var verkligen speciellt att hålla den digitalt. Det blir lite mer ordningsamt. Småpratet hinns inte med, även om det också kan vara intressant och skapa en teamkänsla.

 Många av oss som ska vara med på kongressen känner varandra sedan innan eftersom vi har varit engagerade i distriksföreningen tidigare. Men det är två nya ledamöter som jag skulle vilja fånga upp. Vi har planer på att ses fysiskt någon gång och tjitt-tjatta.

Läs tidigare artiklar om kongressen på Akademikern.se.

Läs mer om kongressen på Akademikerförbundet SSR:s webbplats.

up 10