Stressen bland chefer ökar

Sedd av 693

Akademikern. Sju av tio chefer vill släppa jobbet när de går hem. Men lika många jobbar på fritiden. "Vi måste jobba mer med arbetsmiljön och se till att man hinner utföra sitt jobb under ordinarie arbetstid", säger forskaren Christin Mellner.

Senast ändrad 09:23, 11 Okt 2017
Foto: Mostphotos.
Genrebild.

Stressen och kraven ökar på chefer samtidigt som resurserna minskar. Det visar en ny stor forskningsstudie gjord vid Stockholms universitet. 

– Folk går på knäna och mår inte bra. De hinner inte med det de ska under dagen och sitter hemma och jobbar på kvällarna. Många känner att de inte kan leda hållbart trots att de brinner för sina jobb och tror på det de gör, säger Christin Mellner, arbetslivsforskare. 

Hon har genomfört studien med chefer från både offentlig och privat sektor. 22 djupintervjuer har gjorts och 1657 chefer har svarat på en enkät. Syftet med projektet, som pågått i tre år, var bland annat att studera förutsättningar och samband mellan ledares livsbalans, återhämtning, sömn och hälsa. Man ville också titta på betydelsen av individfaktorer som självmedkänsla och se hur dessa individfaktorer samspelar med faktorer i arbetet. 

Studien visar att 70 procent av cheferna ville lämna jobbet på arbetsplatsen när de gick för dagen. Samtidigt var det lika många, alltså 70 procent, som kollade mejlen och besvarade jobbsamtal och sms på fritiden. 40 procent jobbade under semestern och 34 procent lät arbetet avbryta när de var med familj och vänner. 

Men vad krävs då för att vara en hållbar ledare i ett tufft arbetsliv? Christin Mellner menar att en arbetsfri fritid är a och o. Det handlar om återhämtning. En annan viktig skyddsfaktor är självmedkänsla. 

– Hög självmedkänsla mildrar det de negativa effekter som bristerna i arbetet orsakar. Det gör att man sätter gränser mellan arbete och privatliv, att man inte alltid är tillgänglig utan släpper jobbet. Det ökar förutsättningen för återhämtning. 

Den som har hög självmedkänsla är också bättre på att hantera hög arbetsbelastning. 

– Är man en hård inre kritiker som piskar sig själv ännu hårdare när det är tufft på jobbet, eller känner man sig värdelös som inte pallar trycket? Man bör behandla sig själv som man skulle behandla en nära vän eller husdjur.

Vad hoppas du att forskningsresultatet ska leda till? 

– Att de mjuka frågorna som handlar om stöd, känsla av mening, mänskliga värderingar, medkänsla och en öppen kommunikation ska belysas mer. Dessa saker som är svåra att mäta i siffror behöver ges större vikt, säger Christin Mellner och fortsätter: 

– Vi måste också jobba mer med arbetsmiljön och se till att man hinner utföra sitt jobb under ordinarie arbetstid. Forskning visar att övertiden ökar, bryter vi den trenden skulle vi komma tillrätta med mycket.  

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: Stressade akademiker tror att de fått demens

up 440