Staten brister i sitt arbete mot ohälsa

Sedd av 135

Akademikern. Många myndigheter saknar system för att upptäcka ohälsa och hantera stress och hög arbetsbelastning bland medarbetarna. Det visar en rapport från Statskontoret.

Senast ändrad 10:04, 17 Okt 2017
Foto: Mostphotos och Statskontoret.

Statskontoret har på uppdrag av regeringen undersökt hur myndigheter jobbar med att förebygga och minska sjukfrånvaron i staten. Analysen presenteras i en rapport där Statskontoret konstaterar att myndigheterna i flera avseenden jobbar med att förebygga och minska sjukfrånvaron. Exempelvis ser man att linjecheferna är närvarande vilket gör att de är tillgängliga och har bra koll på hur personalen mår. Men det här är inte tillräckligt, menar Statskontoret som anser att myndigheterna kan behöva förbättra sitt arbete mot ohälsa.

Rapporten bygger på en enkät med 143 myndigheter. 96 procent av dessa upplever att hög arbetsbelastning och stress är ett problem. 50 procent av myndigheterna saknar också system eller arbetssätt för att hantera problemen. 

Sjukfrånvaron i staten har ökat successivt under de senaste fem åren. Även långtidssjukfrånvaron blir allt vanligare, särskilt bland kvinnor. Förra året var det ungefär dubbelt så många kvinnor som män som var sjukskrivna mer än 60 dagar.

En förklaring till att kvinnor oftare blir sjuka är att de har sämre arbetsmiljö, skriver Statskontoret som tycker att myndigheterna måste börja ta ett större helhetsgrepp kring sjukfrånvaron bland kvinnor. 

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: 

Stressen bland chefer ökar

Stressade akademiker tror att de fått demens

Allt fler kvinnor blir sjuka på jobbet

up 344