Socialsekreterare i Kävlinge utsätts för hot och kränkningar

Sedd av 1158

Akademikern. En man i Kävlinge har dömts för hot mot tjänsteman efter att ha hotat att skära halsen av sin socialsekreterare. Arbetsmiljöverket är starkt kritiskt mot socialsekreterarnas arbetssituation och har förlagt kommunen med vite om inte en rad åtgärder vidtas.

Senast ändrad 09:53, 9 Feb 2017
Foto: Mostphotos.

I början av veckan dömdes en 29-årig man i Kävlinge för tre fall av hot mot tjänsteman. Det var i juni som socialsekreteraren begärde in en komplettering angående mannens ansökan om ekonomiskt bistånd, något som han uppfattade som ett avslag. Mannen ingår i ett arbetsmarknadsprogram i kommunen och i ett telefonsamtal med sin mentor hotade han att skära halsen av socialsekreteraren. Han har också talat om för mentorn att han vet var socialsekreteraren bor, hur långt hon har till jobbet samt skickat hotfulla mms.

– Det är fruktansvärt, sådant ska inte få lov att ske, säger Marie Andreasson, huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR i Kävlinge.

Mannen döms till skyddstillsyn med 60 timmars samhällstjänst och till att betala skadestånd.

Kävlinge kommun fick under hösten omfattande kritik från Arbetsmiljöverket för arbetssituationen inom individ- och familjeomsorgen, bland annat när det gäller hot och våld. Enligt Arbetsmiljöverket saknas det regelbundna undersökningar av riskerna för hot och våld, samtidigt som socialsekreterarna ständigt utsätts för kränkningar från sina klienter. Det är vanligt att de själva blir hotade eller pressas indirekt genom att klienterna hotar att skada sig själva. Det är också vanligt att klienterna blir aggressiva vid negativa beslut.

Socialsekreterarna har också berättat för Arbetsmiljöverkets personal om flera tillbud om hot och våld som inte finns med i statistiken för anmälda tillbud, de flesta av dessa är kända av cheferna. Medarbetarna känner sig också osäkra på vad de ska anmäla och inte. Till exempel anmäler de inte hot om suicid och kränkningar från klienter.

– Jag tror att Kävlinge länge har varit förskonade från sådana här saker. Det finns rutiner men man har inte följt och inte följt upp dem. Nu måste ledningen titta över allt på nytt och se till att det följs, säger Marie Andreasson.

Hon menar att ledningen arbetar med arbetsmiljön men att socialsekreterarna tycker att det går för långsamt.

– De är uppskärrade allihop. De har en dålig bemanning och det är för många som slutar. Det är klart att det är jobbigt när det kommer nya hela tiden, och de nya ska informera de ännu nyare.

I november hotade Arbetsmiljöverket Kävlinge med vite om 150 000 kronor om kommunen inte vidtar en rad åtgärder. Det handlar bland annat om att undersöka vilka risker för hot och våld som finns i verksamheten, både i och utanför arbetsplatsen, samt vidta åtgärder och komplettera säkerhetsrutinerna. Arbetsmiljöverket kräver att åtgärderna ska vara genomförda senast den 17 mars 2017.

Christin Johansson, socialchef i Kävlinge, ser allvarligt på Arbetsmiljöverkets kritik. Kommunen jobbar nu med att åtgärda bristerna, säger hon.

– Vi har rutiner, handlingsplaner och ska göra riskbedömningar på det sätt som föreskrivs. Men vi har konstaterat att mer arbete behöver göras, och har gjorts, för att implementera rutiner i organisationen och göra dem kända för alla medarbetare, säger hon.

Christin Johansson menar att en förklaring till att säkerhetsrutinerna inte varit kända av alla kan vara att flera socialsekreterare bara jobbat på arbetsplatsen en kort tid. Kommunen har därför också skärpt sina rutiner kring introduktionen av nya medarbetare.

– Vi vidtar nu en rad åtgärder, bland annat är nya moderna larm inhandlade, ombyggnation planeras för att åstadkomma särskilda besöksrum, utbildning ska planeras och visst konsultstöd är insatt. Tillbudsrapportering har förenklats och digitaliserats. Ansvariga chefer på individ- och familjeomsorgen arbetar med arbetsmiljöfrågorna på olika sätt tillsammans med medarbetarna. Vi har också en god samverkan med de fackliga organisationerna, säger hon.

Läs mer om hot och våld

Arbetsmiljöverket larmar om arbetsmiljön i socialtjänsten

Hot på jobbet påverkar privatlivet

Rekordmånga hot på Försäkringskassans kontor

up 275
Kommentera inlägget på vår medlemssajt