Snart kan det bli möjligt att få covid-19-vaccin på jobbet

Sedd av 132

Arbetsmiljö. Innan sommaren inleds den sista och största fasen för covid-19-vaccinationerna i Sverige. Då ska alla vuxna under 60 år, som inte tidigare prioriterats, få möjlighet att ta sina doser. Om du bor i Västra Götaland så kan du få chansen att ta dina sprutor på jobbet.

Senast ändrad 13:29, 30 Apr 2021
Foto: CDC/Unsplash.
Västra Götalandsregionen vill ta hjälp av företagshälsovården för att utföra covid-19 vaccinationer

– På stora arbetsplatser finns det företagshälsovård som är van att vaccinera i till exempel influensatider, förklarar Kristina Rygge, vaccinationssamordnare på Västra Götalandsregionen.

Regionen vill utnyttja företagshälsovårdens kompetens för att kunna vaccinera så många personer som möjligt. Vikten av att arbetet sker snabbt och effektivt ökar nu när miljontals svenskar ska vaccineras samtidigt. Under kommande veckor så ökar också inflödet av vaccin till Sverige, vilket gör det möjligt för regionerna att öka takten.

Västra Götalandsregionen lade i måndags, den 26 april, ut en annons för att upphandla aktörer som kan vara med och genomföra massvaccineringen. Vilka som får uppdraget står klart först efter den 11 maj. Då ska alla anbud vara inlämnade. Redan nu är det dock tydligt att det krävs arbetsplatser av Volvo och SKF:s storlek för att logistiken ska fungera.

– Vi kan inte skicka vaccin till hur många leveranspunkter som helst. Det måste finnas en rejäl kapacitet för att vaccinera många på en gång, säger Kristina Rygge.

Västra Götalandsregionen planerar att öppna tidbokningen för den första gruppen i fas 4 till vecka 20, det vill säga i mitten av maj.

Kan även utföras av ett mobilt team från regionen

Regionens plan går i linje med vad arbetsmarknadsparterna PTK, LO och Svenskt Näringslivs önskat. De uppmanade tidigare under våren regionerna att underlätta för att vaccinationerna ska kunna genomföras i nära anslutning till arbetsplatsen, på ett sätt som blir smidigt och lättillgängligt för företagen och de anställda.

– Vi har ett gemensamt intresse av att det är så många som möjligt som blir vaccinerade så fort som möjligt. Då är det också bra om vi kan underlätta för regionerna när de ska få ut sprutan till folk, säger Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert på PTK.

Han tillägger dock att vaccination i nära anslutning till arbetsplatsen inte behöver betyda att den utförs av företagshälsan. Det kan också ske genom att regionen åker ut med ett mobilt team.

Måste följa prioriteringsordningen

Sveriges kommuner och Regioner, SKR, har ingen ståndpunkt om hur regionerna väljer att genomföra vaccinationsarbetet. Men Emma Spak, chef för SKR:s hälso- och sjukvårdssektion, tar upp några förutsättningar som måste beaktas om vaccinationer ska genomföras nära arbetsplatsen. En sådan förutsättning är att vaccinationerna under fas 4 endast kommer att göras med MRNA-vaccin från Pfizer och Moderna. Astra Zenecas och Janssens vaccin rekommenderas inte för personer under 65 år. MRNA-vaccinen kräver en särskild kylhantering vid längre förvaring, vilket vaccinatörerna måste ta hänsyn till. En annan förutsättning är att arbetsplatser och företagshälsovård måste kunna ge två vaccindoser med rätt mellanrum, även under semestertid, och rapportera uppgifterna till det nationella vaccinationsregistret. En tredje förutsättning är att Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, som utgår från ålder och socioekonomi, måste följas. Det kan uppstå tveksamheter om anställda på större arbetsplatser får vaccin tidigare och på ett annat sätt än resten av gruppen i fas 4.

– Hur blir det för dem som inte är i anställning eller som jobbar i egenföretag. Får de svårare att vaccinera sig? säger Emma Spak.

Upp till varje region att avgöra

Men hon påpekar också att det kan finnas många situationer där ett samarbete med arbetsplatser och företagshälsovård gör vaccinationsarbetet effektivare.

– Det måste var upp till varje region att avgöra vad som är effektivt i deras område och hur prioriteringsordningen kan upprätthållas. Finns det en dialog med en arbetsgivare, där man ser att det här kan fungera bra och att det kan vara en del av det som gör att tempot går att hålla uppe i vaccinationsarbetet. Då är det en väg att gå, avslutar hon.

up 19