Så funkar det: Bisyssla

Sedd av 326

Akademikern. Är du flitig som ett bi och vill jobba vid sidan av din anställning? Se till att få extraknäcket godkänt av arbetsgivaren.

Senast ändrad 14:39, 4 Feb 2019
Foto: Rasmus Meisler.

1. Mer än extraknäck

En bisyssla är ett extrajobb vid sidan av din anställning, till exempel ett extraarbete hos en annan arbetsgivare eller ideellt engagemang i en förening. Det spelar ingen roll om du tjänar pengar på det eller inte, eller om det är tillfälligt eller pågår under lång tid. Att driva ett eget företag eller ta enstaka uppdrag räknas också som bisyssla.

2. Fråga först

Lojalitetsplikten mot arbetsgivaren gäller alltid och begränsar vad du får syssla med på fritiden. Arbetsgivaren är skyldig att berätta vad som kan göra en bisyssla otillåten och arbetstagare är skyldiga att lämna uppgifter om den. Smartast är att alltid fråga först. En otillåten bisyssla kan leda till disciplinåtgärder eller att du sägs upp.

3. Var lojal mot privata arbetsgivare

I privat sektor finns ingen lag som reglerar bisysslor. De är tillåtna så länge de inte äventyrar lojaliteten med din arbetsgivare. Bisysslan får till exempel inte konkurrera med det vanliga jobbet, påverka det sätt du utför ditt arbete på eller göra att du inte orkar med ditt vanliga jobb. I en del kollektivavtal och anställningsavtal finns överenskommelser.

4. Hårdare regler i offentlig sektor

För offentligt anställda finns regler om bisysslor i lagen om offentlig anställning och kollektivavtal. Här är kraven hårdare än i privat sektor. Det får nämligen inte finnas någon risk att förtroendet för verksamheten påverkas negativt. Domare och chefer i vissa myndigheter samt anställda i kommuner och landsting ska självmant rapportera in sina bisysslor. För övriga räcker det att svara om arbetsgivaren frågar.

5. Syssla vidare som arbetslös

Om du har haft din bisyssla vid sidan av ett heltidsjobb i minst ett år när du blir arbetslös kan du fortsätta samtidigt som du får a-kassa. Du får dock inte tjäna mer än 2 190 kronor i veckan och den får inte hindra dig från att ta ett heltidsjobb. Om du börjar arbeta mer eller tjänar mer kan dagpenningen från a-kassan antingen minska eller upphöra helt.

Text: Åsa Bolmstedt.

Läs fler "Så funkar det"-artiklar: 

Gravid

Friskvård på jobbet

Gåvor och mutor

A-kassa

up 113