Regeringen: Fackliga ska få bättre a-kassa

Sedd av 218

Akademikern. Regeringen föreslår att fackliga förtroendeuppdrag ska ge rätt till a-kassa. Nu överlämnas förslaget till riksdagen.

Senast ändrad 13:59, 1 Dec 2017
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister.

Regeringen vill göra förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och lämnar nu över en proposition till riksdagen.  Ett förslag är att den tid som läggs på förtroendeuppdrag, som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning, ska jämställdas med förvärvsarbete.

– Personer som tar på sig politiska och fackliga förtroendeuppdrag utför viktiga insatser för samhället. Det här beslutet ger större trygghet för förtroendevalda, säger Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, i ett pressmeddelande.

Regeringen vill också se nya samordningsregler för pension och a-kassa eftersom man tycker att nuvarande regler gör att minskningen av dagpenningen blir oproportionerlig i förhållande till pensionsuttaget.

I en promemoria, som kom i dagarna, förslår också regeringen att en karensdag stryks i arbetslöshetsförsäkringen. Det skulle innebära att antalet karensdagar i a-kassan minskar från sju till sex, något som Akademikern skrivit om tidigare

Om regeringen får som den vill träder ändringarna i kraft 2 juli nästa år.

Text: Stina Loman, Akademikern.

up 506