Pandemin präglade debatten

Sedd av 153

Förbundet. KONGRESS 2021. Coronapandemin och huruvida Akademikerförbundet SSR ska kallas sig feministiskt. Det var några av de ämnen som diskuterades på kongressens första del. Dessutom kom en hälsning från statsministern.

Senast ändrad 16:21, 27 Maj 2021
Statsminister Stefan Löfven gästade fredagens kongress via videolänk

Det var på många sätt en annorlunda första dag på Akademikerförbundet SSR:s kongress. Istället för att ställa sig i talarstolen fick den som ville göra sin röst hörd anmäla sig i det digitala mötesverktyget. Fikapauserna och lunchen, vanligtvis ett tillfälle till att prata ihop sig med sitt distrikt och träffa andra på kongressen, fick ske på varsitt håll. Inte ens Akademikerförbundet SSR:s styrelse satt tillsammans.

Pandemin gjorde också väsen av sig i debatterna.

Kongressen började med en diskussion om förbundets arbete med stöd till den lokala organiseringen. Under kongressen 2018 togs ett beslut om att förbundet skulle tillsätta en intern utredning om hur förbundskansliet bäst kan stötta den lokal fackliga organisationen. Flera ombud ifrågasatte varför utredningen fanns med i kongresshandlingarna, men inte fanns som en diskussionspunkt på föredragningslistan.

Förbundets ordförande, Heike Erkers, förklarade att tanken innan pandemin hade varit att anordna workshops under kongressen, men att det inte går nu när allt sker digitalt. Istället hoppas förbundsstyrelsen att diskussionerna om förbundets organisering kan ske längre fram.

– Styrelsens mening har inte varit något annat än att vi ska processa den här i dialog med varandra. Vi tror det är viktigt att vi samlas på ett sånt sätt att vi kan höra varandras tankar. Att skapa en organisation som gör att vi kan växa vidare och stödja medlemmar i hela landet är väldigt viktigt.

Flera av motionerna rörde på ett eller annat sätt arbetslivet under och efter pandemin, med distansarbete och digitala verktyg. Ett arbetssätt som också kan ställa till det för det fackliga arbetet.

– Det här är verkligen en utmaning för oss som fackföreningsrörelse. Hur skapar vi gemenskap vid distansarbete, frågade sig ombudet Kim Fastesson från Stockholm södra.

Även Stefan Löfven, som var inbjuden att gästtala via video tog upp pandemin i sitt tal.

– Under corona har det inte ropats på fler privatiseringar. Inte heller att samhällets ska backa mer och låta människor klara sig själva. Nej, när det väl gäller, då behöver vi ha ett starkt land där vi håller ihop.

Han gav också en eloge till Akademikerförbundet SSR:s medlemmar.

– Betydelsen av era medlemmars yrkesskicklighet har blivit särskilt tydlig det här senaste året. Oavsett om de är beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare, socionomer eller gör något annat inom socialt arbete. Så är era medlemmar avgörande för att hålla igång vårt land. De ska vara stolta, ni ska vara stolta.

Under fredagseftermiddagen blev det långa debatter om flera frågor. En av dem handlade om Akademikerförbundet som en feministisk organisation.

Östergötlands distriktsförening hade i en motion yrkat för att förbundet officiellt ska erkänna sig som en feministisk organisation och fick medhåll från många. Men förbundsstyrelsen hade yrkat på att motionen skulle anses besvarad eftersom förbundet redan verkar i en feministisk anda. Dessutom, skrev förbundsstyrelsen i sitt svar, är definitionen av feminism spretig i det allmänna språkbruket.

Efter debatten ändrade sig dock förbundsstyrelsen och yrkade bifall till motionen.

– Det här är en viktig fråga, men det är inte på grund av den här diskussionen som vi ska förlänga kongressen. Jag håller verkligen med om att vi är en feministisk organisation och har varit det länge. Och att det är en bra diskussion det här. Vi i förbundsstyrelsen hade ett starkt resonemang om att det inte får uppfattas som att fram tills nu inte har gjort någonting i den här riktningen. För det har vi ju och det vet vi ju, sade ordförande Heike Erkers, innan motionen klubbades igenom.

Kongressen fortsätter under fredagskvällen samt under hela lördagen.

up 30