Otydligt mandat bakom mobbning av chefer

Sedd av 664

Akademikern. Den vanligaste orsaken till att chefer blir mobbade är otydliga organisationer, visar ny forskning. ”Chefen står i skottlinjen och det slutar oftast med att du inte orkar mer och sjukskriver dig eller blir utköpt”, säger Christina Björklund, docent i ekonomisk psykologi.

Senast ändrad 11:11, 5 Mar 2018
Foto: Getty.

Oftast pratas det om att medarbetare mobbas på arbetet, men ny forskning visar att det är vanligare än man tror att chefer utsätts.

– Vanligaste orsaken till mobbning är otydliga strukturer i organisationen, din roll som chef är otydlig och du vet inte vilket mandat du har och har därmed svårt att veta vilka beteenden som är acceptabla och inte, säger Christina Björklund, docent i ekonomisk psykologi vid Karolinska institutet.

Hon har precis avslutat en treårig forskningsstudie, Chefer i skottlinjen – mobbning på arbetet. I studien har 18 000 chefer i olika typer av organisationer svarat på en enkät och 22 av dem har blivit djupintervjuade.

Resultatet visar att 3,2 procent av dessa 18 000 har blivit mobbade. Vanligast är det att bli mobbad inom universitet- och högskolevärlden, där upplever 6,9 procent att de blivit utsatta. I kommuner ligger siffran på 3,5 procent, landsting 2,5 procent och i privat sektor 2,3 procent.  

– När vi tittade på män och kvinnor skiljer det sig inte så mycket åt, men vanligast är det att män i lägre chefspositioner känner sig utsatta inom offentlig sektor, säger Christina Björklund.

Hur kommer det sig att det är vanligast att män i lägre chefspositioner i offentlig sektor mobbas? 

– I tidigare forskning har man sett att när någon, i detta fall manlig chef i en kvinnodominerad arbetsplats, utmanar den rådande normen ökar sannolikheten att personen i fråga blir utmanad eller i detta fall utsatt för mobbning.

Flera deltagare i studien menade att det var ett mönster att bli mobbad som chef i deras organisation, de menade att ledningen inte gjort något åt de dysfunktionella grupperna utan bara bytt ut chefer.

– Oftast blir chefen mobbad när den kommer in som ny i en organisation, den kan ha anställts för att hantera konflikter eller omorganisera och blir därför ett hot. Det kan också vara så att chefen varit sjukskriven eller föräldraledig, och när den kommer tillbaka har gruppen förändrats och blivit dysfunktionell.

Bland de som mobbar finns oftast en informell ledare som drar med gruppen. Samtidigt är det svårt för medarbetare att mobba om de inte får stöd från en högre chef. De högre cheferna blir då antingen indirekta mobbare, eller passiva som står och tittar på och hoppas att det går över. Mellanchefen hamnar då i kläm.

– Resultatet visar också att det tar tid att definiera sig som mobbad eftersom det upplevs som något skamligt. Det är en lång process innan det faktiskt blir någon skillnad, och tyvärr har spiralen blivit så ond när problemet väl definieras att chefer många gånger hunnit sjukskriva sig eller blivit utköpta, säger Christina Björklund som vill att fler arbetsgivare i ett tidigt skede tar mobbningen på allvar och agerar. Det här är nämligen inget som går över av sig självt.

Text: Stina Loman, Akademikern. 

Läs mer: 

Upptäck det digitala monstret

up 462