Orättvisa på jobbet gör anställda sjuka

Sedd av 1991

Akademikern. Människor som upplever sig orättvist behandlade på jobbet har sämre hälsa, visar en ny studie i psykologi från Stockholms universitet.

Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016
1 av 2
Upplever man sig orättvist behandlad skattar man också sin hälsa lägre, visar en ny studie.
2 av 2
Constanze Eib har studerat sambandet mellan rättvisa och ohälsa på jobbet.

Det är oerhört viktigt att man som anställd känner sig rättvist behandlad. De som upplever sig orättvist behandlade arbetar mindre, kommer senare till jobbet och är mer beredda att byta jobb, visar tidigare forskning. Den nya studien visar att upplevelsen av rättvisa även påverkar de anställdas hälsa och välbefinnande.

Men att få alla anställda att uppleva sig rättvist behandlade är inte så lätt, utan kan vara både svårt och jobbigt, betonar Constanze Eib, fil dr i psykologi, som gjort studien.  

– Rättvisa är en subjektiv upplevelse. För att de anställda ska uppleva sig rättvist behandlade är det viktigt att chefen förklarar bakgrunden till olika beslut och kommunicerar med de anställda. Särskilt vid stressande händelser på arbetsplatsen som exempelvis nedskärningar är chefens roll väldigt viktig. Man måste förklara varför det blir som det blir, och även ta sig tid att lyssna på medarbetarna. Det är viktigt för människor att känna att de har chefens tillit.

Enkätstudien som Constanze Eibs avhandling bygger på är gjord på ett stort konsultföretag. Den visar att vissa människor mer än andra grubblar och ha svårt att släppa tankarna på jobbet.

– Då får kroppen svårare för att återhämta sig vilket är en riskfaktor för att utveckla sjukdomar och försämrad hälsa, säger Constanze Eib.

Constanze Eib har också studerat hur chefernas hälsa påverkas av deras rättvisebeteende. Hennes undersökning visade att de chefer som uppgav att de försökte behandla sina anställda på ett respektfullt och hövligt sätt själva skattade sin hälsa högt.

Men de chefer som angav att de beter sig på ett informativt rättvist sätt och bland annat tar sig tid att förklara och ge information visade sig ha sämre självskattad hälsa och sömn.

– Det kan tyda på att det är ganska krävande att vara en bra chef, säger Constanze Eib.

up 823
Kommentera inlägget på vår medlemssajt