Omstart för E-hälsomyndigheten

Sedd av 283

Akademikern. Hundra medarbetare slutar. Hundra börjar. När E-hälsomyndigheten flyttar från Stockholm följer bara tre med.

Senast ändrad 11:17, 12 Feb 2018
Foto: Anna Simonsson.
Emmeli Gross, Sacos representant på myndigheten, och Bo Strömberg, avdelningschef för verksamhetsstöd och programansvarig för flytten.

Nästan 100 procent personalomsättning. Det blir resultatet när delar av E-hälsomyndigheten flyttar till Kalmar som ett led i regeringens utlokalisering av statliga myndigheter. 

Beskedet kom i juni 2016. 100 tjänster skulle bort i Stockholm, lika många nya rekryteras i Kalmar. Bara en mindre samordningsavdelning skulle bli kvar i huvudstaden.

Bo Strömberg, avdelningschef för verksamhetsstöd blev programansvarig för flytten. Och själv uppsagd från den sista april 2018. 

– Jag reagerade som alla initialt, med chock förstås. Samtidigt är vi en myndighet som ska leverera utifrån det uppdrag vi har. Då får jag som ledare kliva fram och ta ansvar. 

De senaste åren har en rad myndigheter flyttats ut från Stockholm och fler är på väg. Regeringens mål är att 2 000 tjänster ska ha omlokaliserats eller tillkommit på olika orter under den här mandatperioden. Tidigare har omlokaliseringar lett till att verksamheten tappat ordentligt med fart. En utvärdering från Riksrevisionen visar till exempel att det tog flera år att bygga upp den kompetens som försvunnit när Konsumentverket och Statens folkhälsoinstitut omlokaliserades för drygt tio år sedan. 

E-hälsomyndigheten är en ny myndighet som bara har funnits sedan 2014. Alla anställda har haft Stockholm som placeringsort i sina avtal, så ingen har behövt säga upp sig själv på grund av flytten. I stället blir de uppsagda på grund av arbetsbrist sista april i år, om de inte väljer att flytta med till Kalmar. Ett erbjudande som bara tre personer har nappat på. 

Att rekrytera snabbt, och behålla den gamla personalen så länge som möjligt, har varit a och o för att överlämningen ska gå smidigt. Ett arbete som var tvunget att fungera, eftersom E-hälsomyndigheten sköter alla e-recept, en verksamhet som inte får ligga nere. 

– Vi har jobbat väldigt hårt med kommunikationen. Vi har marknadsfört det här på bästa sätt i alla olika forum, allt ifrån rekryteringsträffar på Arbetsfördelningen till riktade inlägg på Linkedin, säger Bo Strömberg. 

I takt med att nya medarbetare rekryterats i södra Sverige har de under olika lång tid fått gå parallellt med den personal som slutar i Stockholm. I vissa fall har överlämningen kunnat ske på några timmar, i andra har det krävts åtta månader av parallellt arbete. Under tiden har de nyanställda fått bo på hotell i Stockholm och myndigheten har hyrt extra lokaler. 

Nu, när bara några månader är kvar innan uppdraget ska vara slutfört visar det sig att det till och med har gått bättre än väntat. Kostnaderna för flytten ser ut att bli mindre än beräknat, mycket på grund av att rekryteringen till de nya tjänsterna i Kalmar har gått så pass bra.

– Man ska ha stor ödmjukhet inför den här uppgiften. Att hitta rätt kompetens, den här mängden kompetens och så här snabbt, har såklart varit en utmaning, säger Bo Strömberg. 

Emmeli Gross är Sacos representant på myndigheten och en av dem som kommer att jobba kvar på det i Stockholm placerade samordningskontoret.  

– Vi kanske har varit igenom det värsta stålbadet men det har varit en gigantisk överlämningsprocess. Har man jobbat någonstans i flera år så har man massa kunskaper som tar flera år att tillskansa sig. Och nu ska man lämna över dem på en kort period. 

Emmeli Gross tror att myndigheten kommer att leva i sviterna av flytten under flera år framöver. 

– Jag kan tycka att hela den här idén om att omlokalisera myndigheter är omodern. Vill man stärka hela Sverige borde man ge alla myndigheter i uppdrag att skapa en digital arbetsplats där det inte spelar någon roll var man sitter. Det hade varit framåtsyftande!

Men det finns positiva saker med flytten också. Både Emmeli Gross och Bo Strömberg ser värdet i att ny personal kommer in med energi och andra perspektiv. 

En som har anställts i Kalmar är Linda Eriksson. Hon är nyutexaminerad personalvetare och jobbar sedan i september som HR-generalist. Hon gillar den nybyggaranda som finns på myndigheten. 

– Det är både utmanande och väldigt uppfriskande att komma in på arbetsmarknaden på det här sättet. Det är aldrig någon som säger ”så här har vi alltid gjort”.  Det är en väldigt befriande känsla. 

Merparten av flytten är klar. Nu vidtar ett annat arbete med att få kontoren i Kalmar och Stockholm att fungera ihop. 

– Det gäller att bygga en myndighet, en värdegrund, en kultur, säger Bo Strömberg. 

Själv kommer han inte vara en del av det arbetet. Hans sista uppdrag på myndigheten blir att leda den grupp med medarbetare som precis som han själv finns kvar i Stockholm tills deras tjänster försvinner senare i vår. 

– Vi fortsätter att hjälpa till i verksamheten, men det är inte vi som sitter i förarsätet utan vi bidrar med den kunskap vi har. Vi är ungefär som konsulter under en väldigt begränsad period. 

Sedan går han själv ut i ovissheten. 

– När jag började här var min målsättning att vara här ett antal år. Nu fick vi ett annat uppdrag och då får jag förhålla mig till det. 

Text: Johanna Kvarnsell, Akademikern. 

Reportaget ovan är en del av magasinet Akademikern 1/2018. Läs hela tidningen i vår blädder-pdf!

Läs mer: 

Tema karusell: På rätt väg – det hände på socialtjänsten i Kalmar

Fler myndigheter flyttas från Stockholm

AD: Okej att flytta statligt anställda

up 179