Nya regler ska minska arbetsbelastning

Sedd av 1178

Arbetsmiljö. För hög arbetstakt, får lite resurser och samarbetsproblem några av de saker som Arbetsmiljöverket nu ingriper mot. I dag presenterade myndigheten en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016
Foto: Hans Alm.
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem.

Fler och fler blir sjuka på grund av för mycket arbete eller dålig stämning på jobbet. De senaste fem åren har antalet arbetssjukdomar som beror på brister i organisationen eller den sociala arbetsmiljön ökat med 70 procent, enligt Arbetsmiljöverket.

Det är inte okej, menar myndigheten, och presenterar därför i dag en ny föreskrift om just organisatorisk och social arbetsmiljö. Den första i sitt slag.

– Att så många blir sjuka på jobbet av de här orsakerna är oacceptabelt. Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen. Att färre blir sjuka på jobbet är bra både för de enskilda individerna, men också för arbetsgivarna och för samhället i stort i form av minskade kostnader för bland annat sjukskrivningar, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem i ett pressmeddelande.

Även om ohälsan drabbar individerna handlar det inte om svaga medarbetare, utan orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på arbetsplatsen. Det är dessa orsaker som föreskriften riktar in sig på. Fokus ligger på arbetsgivarens ansvar att kartlägga risker och vidta åtgärder för att undvika att ohälsa uppstår.

Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivarna bland annat ansvara för:

  • Att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet.
  • Att arbetstiderna planeras så att de inte leder till ohälsa och att det finns tid för återhämtning.
  • Att klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen och se till att det finns rutiner för hur utsatta ska få hjälp.

För att klara av detta behöver chefer och arbetsledare ha kunskap om hur dessa saker kan förebyggas och hanteras, påpekar myndigheten. 

I och med föreskriften har reglerna i arbetsmiljölagen om organisatorisk och social arbetsmiljö samlats och förtydligats. De nya reglerna börjar gälla sista mars 2016. 

up 580
Kommentera inlägget på vår medlemssajt