Ny socionomutbildning startar upp i Göteborg

Sedd av 304

Akademikern. I vår startar Göteborgs universitet upp en socionomutbildning för personer som i dag bara har en utländsk examen. ”Det är en jättebra möjlighet”, säger Helena Johansson, utbildningsansvarig.

Senast ändrad 08:59, 13 Sep 2017
Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet.
Samhällsvetenskapliga fakultetens huvudbyggnad vid Göteborgs universitet.

För drygt ett år sedan bestämde regeringen att fyra lärosäten ska erbjuda kompletteringsutbildning i socialt arbete så att personer med utländsk examen lättare ska få jobb i Sverige. Stockholms universitet är redan igång med sin utbildning och till våren är det Göteborgs tur. Sedan följer Malmö högskola och Umeå universitet efter.

– Det här är en jättebra möjlighet för människor som kommit hit och som redan har en bra utbildning men som behöver fylla i den med yrkesspecifika kunskaper för att kunna få ett socionomjobb i Sverige. Det kan handla om att få mer kunskap i svensk lagstiftning, välfärdspolitik och etik, säger Helena Johansson som är utbildningsansvarig vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Utbildningen i Göteborg är den enda som kommer att leda till en formell examen i socialt arbete.

– Alla lärosäten har samarbetat tätt och provat olika varianter på utbildning, vi har valt den här vägen eftersom vi vill att man efter utbildningen ska ha en riktig socionomexamen.

Utbildningen löper över tre terminer och antagningen öppnar 15:e september. Tanken är att tio nya studenter ska tas in. De ska sedan, i så stor utsträckning som möjligt, plugga tillsammans med övriga socionomstudenter. 

Vad är det för examen som behövs för att bli antagen?

– Tanken är att man i sitt hemland ska ha utbildat sig i det sociala arbetet och sedan arbetat inom professionen, säger Helena Johansson.

Arbetsförmedlingen konstaterar i en rapport från i somras att det finns ett behov av en kompletterande utbildning för att få fler att ta del av regeringens så kallade snabbspår, där man snabbt försöker få ut nyanlända i arbete, läs mer om det här

Enligt rapporten har det varit svårt att hitta studenter till utbildningarna. Hur ska ni göra för att locka studenter?

– Fler och fler personer med utländsk utbildning i socialt arbete, eller liknande, får den bedömd av Universitets- och högskolerådet vilket gör att vi hoppas kunna fylla platserna. Det kan också finnas en grupp som, då behovet av personal på exempelvis boenden var som högst, valde detta före utbildning. De hoppas jag nu tar steget och går utbildningen för att om tre terminer ha den solida kunskapsbas som behövs för det sociala arbetet, säger Helena Johansson. 

Text: Stina Loman, Akademikern

up 259