Ny rapport: Socialarbetare toppar listan över sjukskrivna

Sedd av 821

Nyhet. Det är allt vanligare att vara sjukskriven på grund av en psykisk diagnos. Och vanligast är det för socialarbetare, visar en färsk rapport.

Senast ändrad 10:41, 1 Jun 2017
Foto: mostphotos.

Nu har Afa försäkring presenterat sin årliga arbetsskade- och sjukfrånvarorapport. Siffrorna är från 2015 på grund av en eftersläpning i anmälningar rörande arbetsskador.

Rapporten visar att antalet som är sjuka länge inom kommun och landsting fortsätter att öka, vilket det har gjort sedan 2010. Men utvecklingen har stannat av. 2015 ökade antalet med 3 procent jämfört med året innan då den låg på 9 procent.

– Ökningen är långsammare än tidigare och det får vi betrakta som en positiv utveckling, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa försäkring.

Inom den privata sektorn syntes en svag minskning av antalet långa sjukfall.

2010 började de psykiska diagnoserna bland sjukskrivna att öka och den ökningen har fortsätt även under 2014 och 2015. 46 procent av kvinnorna och 40 procent av männen i kommuner och landsting var hemma 2015 på grund av en psykisk diagnos.

De som jobbar inom socialt arbete toppar listan.  29,7 sjukfall per 1 000 sysselsatta för kvinnor och 13,2 per 1 000 sysselsatta för män.  

– De psykiska diagnoserna fortsätter att öka och de grupper som ligger högst där är de som jobbar som exempelvis socialarbetare och kuratorer, säger Anna Weigelt.

Även i privata sektorn ökade de psykiska diagnoserna, bland kvinnorna är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro. För männen är det snarare diagnoser i muskler och skelett som är vanligaste orsaken.

Den genomsnittliga tiden som de flesta är sjukskrivna är 294 dagar. Längst tid hemma är läkare och socialarbetare, 337 respektive 334 dagar. Orsaken är att de här två grupperna ofta är hemma just på grund av psykiska diagnoser. 

Text: Stina Loman, Akademikern

up 165