Nu ska socialsekreterare få introduktion

Sedd av 1950

Akademikern. Nyanställda socialsekreterare i barn- och ungdomsvården ska få introduktion och de som arbetat mer än två år ska kunna gå påbyggnadsutbildning på högskolan. Det har regeringen beslutat.

Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016
Foto: Kristian Pohl.
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

– När jag har träffat fackförbund, arbetsgivare, forskare och själv rest runt i landet har det kommit fram att introduktionen brister för att man inte har tid att genomföra den. Många har efterfrågat stöd så att introduktionen blir lika i hela landet. Då är det angeläget att vi medverkar till ett sådant stöd, säger Åsa Regner, barn- äldre- och jämställdhetsminister.

En anledning till att introduktion behövs är att socionomutbildningen är en generalistutbildning som kan leda till många olika jobb. De som söker sig till barn- och ungdomsvården har därför inte utbildats sig särskilt för den.

Socialstyrelsen får uppdraget att i samarbete med bland andra Akademikerförbundet SSR och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ta fram ett webbaserat stöd för nyanställda socialsekreterare.

Stödet ska utgå från material som Socialstyrelsen redan har tagit fram i syfte att höja kunskapsnivån inom barn- och ungdomsvården, som handböcker, vägledningar och stödmaterialet BBIC – barns behov i centrum.

Tanken är att webbstödet ska användas som en del i de introduktionsprogram som arbetsgivarna ansvarar för.

Två utbildningar för personer med längre erfarenhet från barn- och ungdomsvården ska också skapas. Den ena riktas till socialsekreterare som arbetat minst två år i och ska ge yrkesspecifik kompetens, som komplement till socionomutbildningens mer generella innehåll. Den andra vänder sig till arbetsledare och chefer inom individ- och familjeomsorgen och målet med den är att stärka ledarskapet.

Båda utbildningarna ska starta nästa år, omfatta 7,5 högskolepoäng vardera och ges på flera orter. Det ska vara gratis att gå utbildningarna och även kurslitteratur ska ingå.

Utbildningarna kommer att finnas under två år, är det tillräckligt?

– Vi har många saker som pågår samtidigt för att stärka barn- och ungdomsvården, bland annat ska den nationella samordnaren titta strukturerat på de här frågorna. Men för att inte vänta på utredningar börjar vi med två saker som vi vet är efterfrågade. Vi följer resultatet av utbildningarna och sedan får vi se hur vi ska gå vidare. Jag tror inte att dessa två saker kommer att lösa allt, men det gäller att börja arbeta någonstans.

Åsa Regnér hoppas att satsningarna ska leda till att barn och unga i socialtjänsten får ett så bra bemötande som möjligt.

– Men den akuta frågan är att ambitiösa, välutbildade personer som söker sig till verksamheten tycker att de möter en så pass svår arbetssituation att de drar sig undan. Jag hoppas att man ska börja uppfatta socialtjänsten och barn- och ungdomsvården som en attraktiv arbetsplats och att man har möjlighet att göra ett bra jobb där. Det gynnar klienterna också, säger hon.

up 808
Kommentera inlägget på vår medlemssajt