”Nu gäller det att hålla i”

Sedd av 377

Arbetsmiljö. Huvudskyddsombudet Hanna Ljungberg är nöjd med Malmö stads nya handlingsplan för att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö. Den vetenskapliga analysmetoden och samarbetet mellan fack och arbetsgivare har varit givande, menar hon.

Senast ändrad 14:24, 19 Dec 2016
Foto: Daniel Nilsson.
Hanna Ljungberg.

Efter skarp kritik från Arbetsmiljöverket tog Malmö stad hjälp av en arbetslivsforskare för att analysera socialsekreterarnas arbetsmiljö. Forskningsresultatet presenterades i augusti och har använts för att ta fram en handlingsplan som nu lämnats till Arbetsmiljöverket.

Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad, var den som tog initiativet till att Malmö skulle använda den vetenskapliga arbetsmiljöenkäten Copsoq, Copenhagen Psychosocial Questionnaire. Hon är nöjd med utfallet hittills.

– Framför allt har vi haft en god och gemensam process där fack och arbetsgivare har jobbat tillsammans på olika nivåer, hela vägen från lokala till övergripande frågor. Vi är överens om mycket och båda parter vet hur den andra har tänkt när vi tagit fram planen, säger hon.

Hanna Ljungberg sitter med i den arbetsgrupp som jobbat med de övergripande målen. Hon tycker att det är bra att handlingsplanen bland annat tar upp arbetsbelastning, digital utrusning, hur socialsekreterarna ska få tid till reflektion och återhämtning och hur cheferna ska få bättre förutsättningar. I planen finns både konkreta åtgärder och beslut om grupper som ska tillsättas för att utreda olika områden, till exempel hur specialisttjänster ska utformas och användas. Men på vissa områden önskar hon att Malmö stad hade varit modigare, till exempel genom att våga föreslå sex timmars arbetsdag.

– Det viktiga nu är att hålla i det här goda arbetet som påbörjats, att det inte tappas bort i den omorganisation som ska genomföras under våren 2017.

Staden ska också göra en ny Copsoq-undersökning i april för att följa upp mätningen 2016 och de åtgärder som satts in därefter.

– Det ska bli intressant att se resultatet, om allt det som görs får effekt. Jag hoppas att vi fortsätter göra mätningarna, de ger ett bra underlag att utgå ifrån i det fortsatta arbetet, säger Hanna Ljungberg.

Rikard Vroland, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen i stadsområdesförvaltningen Innerstaden, tycker att planen är viktig för att arbetet med att förbättra arbetsmiljön ska komma vidare. Särskilt bemannings- och ledarskapsfrågorna känns angelägna, tycker han.

Är planen tillräckligt konkret?

– Vi har strategiska övergripande mål som är nedbrutna i konkreta aktiviteter. Den nya, gemensamma introduktionen är till exempel en åtgärd vi genomför nu. Frågor som gäller bemanning och digital utveckling är beroende av resurser, här kan det behövas andra strategiska beslut, där måste vi ta hänsyn till det i planeringen och lämna underlag i dialogen med politiken, säger Rikard Vroland.

Nu fortsätter arbetet med de åtgärder som är i gång och med att konkretisera de strategiska mål som ingen ännu jobbar aktivt med. I november 2017 ska arbetet följas upp.

Läs mer om arbetsmiljöarbetet i Malmö

Från forskning till handling för socialsekreterarnas arbetsmiljö

Malmö tar hjälp av forskare för att lyfta arbetsmiljön

Pressar arbetsgivarna att skapa rimlig arbetsbörda

up 201
Kommentera inlägget på vår medlemssajt