Nomineringar till förbundsstyrelsen klara

Sedd av 155

Akademikern. Nu träffas valberedningen för att intervjua nya kandidater till Akademikerförbundet SSR:s förbundsstyrelse. I mars lämnar de sitt förslag.

Senast ändrad 14:16, 2 Feb 2018
Foto: Akademikerförbundet SSR.
Valberedningen. Från vänster: Markus Åsberg, Johanna Morgensterns, Sara Öström och Kjell Jonsson. Längst fram Eva Holmberg, sammankallande.

I onsdags var det sista dagen att skicka in nomineringar till Akademikerförbundet SSR:s nya förbundsstyrelse. Just nu gör valberedningen telefonintervjuer med alla kandidater.

– Vi frågar om deras hjärtefrågor, vad de tycker är förbundets viktigaste fråga och vad förbundet bör driva i framtiden samt vad de kan tillföra till förbundsstyrelsen. På så sätt gör vi en första skanning av kandidaterna. Nästa steg är att vi nästa vecka träffar dem som vi tänker har möjlighet att bidra på ett bra sätt till förbundets arbete, säger Eva Holmberg, sammankallande i valberedningen.

13 nya nomineringar har kommit in, vilket är fler än till senaste kongressen. 

– De flesta av dem är intressanta och skulle på ett bra sätt bidra till ett gott arbete i förbundsstyrelsen. Nu gäller det för oss att lägga ett balanserat pussel och föreslå en ny förbundsstyrelse. Vi måste titta på vilket lag som både kan leda oss framåt och vårda förbundet.

Vad bor de flesta som nominerats?

– Det är tyvärr fortfarande få nomineringar på personer boendes norr om Dalarna. Däremot har vi fått in flera nomineringar från Västsverige, där var det glest inför förra kongressen, säger Eva Holmberg.

I nuvarande förbundsstyrelse finns 15 ledamöter, varav tre är studentrepresentanter och utses av studentorganisationen.

Tre personer i förbundsstyrelsen, Carina Laurin Stensson, Emöke Bokor och Jenny Ek, har meddelat att de inte ställer upp för omval.

I början av mars kommer valberedningen att presentera sitt förslag till ny förbundsstyrelse. Sedan väljs nya styrelsen på Akademikerförbundet SSR:s kongress i början av maj. 

Text: Stina Loman, Akademikern.

up 97