Myndigheter ger inspiration till tillitsbaserad styrning

Sedd av 1176

Akademikern. Tillitsdelegationen följer fem myndigheter för att ta reda på hur de jobbar med tillitsbaserad styrning. Inspektionen för vård och omsorg är en av de som är med. Vi frågade Patric Winther, ställföreträdande generaldirektör, vad det innebär.

Senast ändrad 11:08, 1 Nov 2018
Foto: Sofia Runarsdotter.
Patric Winther.

Tillitsdelegationen är en statlig utredning som undersöker hur styrningen av den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna kan bli mer tillitsbaserad. Det handlar om att få bort onödig administration och detaljstyrning och bättre ta tillvara på medarbetarnas kunskaper. Läs mer om arbetet här.

Tillitsdelegationen har nu utsett fem myndigheter till något de kallar Tillitsverkstaden, det betyder att Tillitsdelegationen ska stödja och följa myndigheterna i deras arbete att tillämpa en mer tillitsbaserad styrning och ledning. 

De fem myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Inspektionen för vård och omsorg, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Trafikverket.

Patric Winther är ställföreträdande generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och även chef för verksamhetsstöd och styrning.

– Tillsammans med Vinnova har vi gjort ett policylabb och det är det arbetet som Tillitsdelegationen ska följa, säger han.

Policylabbet är ett tvärfunktionellt arbete mellan olika myndigheter. Gruppen utvecklar metoder för att skapa nya arbetssätt mellan myndigheter.

– I policylabbet har vi jobbat med arbetssättet i vår tillsyn, säger Patric Winther och berättar att målet är att få verksamheterna som de granskar att kunn arbeta mer tillitsbaserat. 

Det handlar om att identifiera regelverk och se över vilka tillsynsmetoder som behöver förnyas, samt testa dem innan de lanseras.

När det kommer till tillitsbaserad styrning tycker Patric Winther att IVO kommit en bit på vägen. Dels på grund av en rådande trend bland tillsynsmyndigheterna i Europa där allt fler jobbar med en tillsyn som bidrar till verksamhetsutveckling mot mer tillit. Och dels genom långsiktigt fokus i flera år i myndighetens interna styrning.

– Vi har jobbat målmedvetet med tillitsbaserad styrning sedan vi bildades. Det handlar om att vi undviker detaljstyrning och ger våra välutbildade medarbetare eget utrymme för att använda sin professionella kunskap. Det handlar också om att våga låta bli för många och för långa styrdokument, säger Patric Winther.

Tillitsverkstaden pågår fram till nästa sommar. Sedan ska resultatet av arbetet berarbetas och analyseras för att slutligen presenteras i Tillitsdelegationens slutrapport som lämnas i oktober 2019.

Läs mer:

Akademikerförbundet SSR:s antologi "Leda med tillit" om tillitsbaserad styrning

Shekarabi: ”Måste visa större tillit till medarbetarna i offentlig sektor” 

Laura Hartman: Allt fler ser baksidorna med detaljerad styrning

Mer fokus på kärnkraft

Tema Väx: Får du bygga fritt?

up 264