Mobbning mot chefer ska studeras

Sedd av 1099

Akademikern. Får man snacka skit om chefen? Jovars, men bara lite. Som chef får man förstås tåla en del, och vara beredd att ta emot medarbetarnas frustration. Men att utsättas för systematiska kränkningar är inte okej. Nu ska mobbning mot chefer sättas under luppen i ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016
Christina Björklund är docent vid enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

– Det finns nästan ingen forskning alls om mobbning mot chefer, och det talas förvånansvärt lite om det, säger Christina Björklund, som forskar om arbetsmiljö vid KI.

Däremot finns ett stort intresse för frågan, och för hennes nya forskningsprojekt ”Chefer i skottlinjen”. Inga resultat är klara, men redan nu har många journalister hört av sig.

Varför blir människor så engagerade?

– Kanske för att vi inte tror att chefer i maktposition ska kunna bli mobbade. Som chef har man som uppgift att fatta beslut som kanske inte alla gillar. Man får vara beredd på missnöje. Men mobbning är något annat, det är grövre och mer systematiskt. Det är negativa eller kränkande handlingar som riktas mot en person under lång tid, säger Christina Björklund.

 

Nyligen tilldelades hon 3,3 miljoner kronor av AFA försäkring för att finansiera arbetet som har inletts nu under våren. Forskargruppen börjar med att ta fram kvantitativa data om chefer som blivit utsatta för mobbning. Underlaget är medarbetarundersökningar med 30 000–40 000 chefer, och bland dem är det i stora drag runt 3–4 procent, det är ännu inte helt klarlagt, som uppgivit att de utsatts.

Under den andra delen av projektet kommer forskarna att intervjua ungefär 15 chefer som antingen själva blivit utsatta för mobbning, eller blivit anklagade för att ha utsatt medarbetare för mobbning. I intervjuerna vill man ta reda på hur cheferna upplever och hanterar en sådan situation.

Tanken är att intervjuerna ska göras i höst, men redan nu har flera chefer hört av sig spontant till Christina Björklund, med personliga berättelser om hur de utsatts.

 

Alla de som hittills har hört av sig har varit mellanchefer, ofta högre upp i större organisationer. Christina Björklund tror att just mellancheferna kan vara de mest utsatta. Det pressas från två håll – av sina underordnade men också uppifrån av högre chefer. Mellancheferna ska förmedla och genomföra beslut som inte fattats av dem själva utan högre upp, även då de är obekväma. Särskilt i tider av omorganisationer och nedskärningar finns risk att bli utsatt som chef.

Typiska riskfaktorer för mobbning är otydliga roller, stress och maktkamp.

– Det är ofta röriga organisationer som drabbas. När vi människor utsätts för stress och känner oss hotade tar vi ibland till beteenden som kan drabba andra, säger hon.

Akademikerförbundets medlemmar jobbar till stor del inom välfärden, i kommun och stat. Finns det någonting som tyder på att mobbningen kan se olika ut på olika typer av arbetsplatser?

Christina Björklund säger att just det är en intressant fråga som hon kommer att studera.

– Det skulle kunna vara så att anställda inom den offentliga sektorn är särskilt utsatta, säger hon.

 

De chefer som hört av sig till Christina Björklund vittnar om att mobbningen kan se ut på olika sätt.

– Alltifrån att man pratar strunt bakom ryggen på någon till direkta påhopp. Det senare är inte vanligt förekommande, trakasserierna är oftare subtila.

Det kan vara en eller flera anställda som inte utför sina arbetsuppgifter, eller hindrar chefen från att utföra sina. Ibland är det en informell ledare som utmanar den formella ledaren, ofta med en typ av outtalad tillåtelse från högre chefer.

En chef berättade att medarbetarna började anklaga personen för kriminella handlingar, beskyllningar och osanningar. En annan chef berättade om tystnaden som direkt lade sig över rummet då hon klev in.

– De vittnar om hur de blivit tillintetgjorda i sina roller. Utskuffade.

Slutar man inte då, om man blir behandlad så?

– Jo, många gör det. Nästan alla som har ringt mig har slutat. Men de har inte direkt gått med flaggan i topp. Tvärtom, säger Christina Björklund.

Mobbning kan sätta djupa spår. Människor kan bli väldigt trasiga av det. Man ifrågasätter sin egen prestation, undrar vad man gjorde för fel. Ältandet kan pågå länge.

Ofta får det följdeffekter för den fortsatta karriären.

– En som jag pratade med ville aldrig bli chef igen.

Christina tror att chefer är mindre benägna än andra att söka stöd vid trakasserier.

– Som chef förväntas man vara stark. Man vill inte misslyckas.

Dessutom saknas ofta rutiner för hur man ska hantera trakasserier mot just chefer på arbetsplatsen.

– Många arbetsplatser har riktlinjer mot mobbning, men jag har aldrig sett några formuleringar som chefer i dem.

 

Det finns exempel på att chefer fått bra hjälp av facket. Men alla chefer känner sig inte hemma i facket, som kanske ofta representerar arbetstagarna.

Christina hoppas att forskningen ska kunna förebygga mobbning av chefer.

– Vi kan visa på tidiga signaler, ge arbetsgivarna stöd, och dessutom utbilda de utsatta cheferna så att de själva agerar och tar emot stöd.

up 662
Kommentera inlägget på vår medlemssajt