Kvinnor i Svenska kyrkan bryter tystnaden

Sedd av 138

Akademikern. Nära 1400 kvinnor inom Svenska kyrkan träder fram i ett nytt upprop, #vardeljus, där de vittnar om maktmissbruk och övergrepp.

Senast ändrad 14:33, 28 Nov 2017
Foto: mostphotos.

"Vi har själva känt maktmissbruk och övergrepp, vissa av oss i vår egen kropp. Vi har själva känt hjälplösheten och osynliggörandet, vi har själva känt maktstrukturernas obändighet. En del av oss har varit utsatta. Andra står i solidaritet med dem som utsatts. Vi alla ser att det är nog nu. Tystnaden behöver brytas, skammen behöver placeras där den hör hemma. Den är inte vår att bära.” skriver kvinnorna i uppropet som publicerades i Kyrkans tidning i fredags.

Totalt har 1382 anställda kvinnor inom Svenska kyrkan skrivit under #vardeljus och på bloggen vardeljus.blog har över 300 vittnesmål publicerats av anställda, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor inom Svenska kyrkan.

Akademikerförbundet SSR har drygt 350 medlemmar inom Svenska kyrkan.

– Det är beklämmande att läsa vittnesmålen. Att Svenska kyrkan går ut med ett upprop är ytterligare ett bevis på att sexuella trakasserier och kränkningar finns inom alla typer av verksamheter. Det viktigaste nu är att vi får en förändring i samhället och att det här inte stannar av. Vi hoppas att debatten leder till att det blir lättare att ta kontakt med sin chef eller arbetsgivare och anmäla trakasserier, och att de i sin tur faktiskt agerar, säger Carl Mitt Holm som är ombudsman på Akademikerförbundet SRR och den som centralt förhandlar med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

#vardeljus är en i raden av många upprop som kommit till i kölvattnet av #metoo-rörelsen som drog igång i oktober. I förra veckan kom fackföreningsrörelsens, #inteförhandlingsbart, upprop och även kvinnliga akademiker vid landets lärosäten har undertecknat #Akademiuppropet. Fler upprop väntas, bland annat socionomernas, #orosanmälan, är på gång. 

Text: Stina Loman, Akademikern. 

Läs mer: 

Fackrörelsen kräver stopp på sexism

Så hanterar du sexuella övergrepp och trakasserier på jobbet

up 272