"Ingen ska förolyckas på jobbet"

Sedd av 238

Arbetsmiljö. Idag presenterade regeringen en ny arbetsmiljöstrategi som ska gälla för de närmaste fyra åren. Åtgärder för att människor ska orka med ett helt arbetsliv är en prioriterad punkt. Regeringen har också satt en nollvision för arbetsolyckor.

Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016
Foto: Kristian Pohl.

Arbetsskadorna och arbetsolyckorna i Sverige har ökat fem år i rad. Under samma period har sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa ökat kraftigt. Stressen i arbetslivet har framför allt drabbat kvinnor.

Regeringen hoppas nu bryta de negativa trenderna med hjälp av en ny arbetsmiljöstrategi, som presenterades idag vid en pressträff i Rosenbad av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s).

Tre områden prioriteras i strategin: 

1) En nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.

2) Ett hållbart arbetsliv, där man ska kunna arbeta ända fram till pensionsåldern. 

3) Psykosocial arbetsmiljö.

"Emotionella belastningsskador"

I strategin framhålls att om människor ska orka jobba ett helt arbetsliv krävs bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt och fysiskt slitsamma arbeten.

Så många som 14 procent i åldern 50–64 år tror sig inte eller är osäkra på om de kommer att kunna arbeta fram till pensionsåldern inom sitt nuvarande yrke.

Arbetsmiljöverket får nu i uppdrag att synliggöra branscher där många slutar i förväg på grund av arbetsmiljöfaktorer.

– Särskilt har vi tittat på ”kontaktyrken”, där man kan riskera vad jag kallar för emotionella belastningsskador. Det är yrken där man i stor utsträckning möter människor i kris och där man har som uppgift att göra det. Men där det för många anställda blir för mycket – och därmed blir det ohälsosamt, säger Ylva Johansson.

Arbetsmiljöverket ska också identifiera arbetsmiljörisker som är kopplade till nya sätt organisera arbetet, det handlar om alltifrån sms-anställningar till branscher där man har många underentreprenörer. Till den växande bemanningsbranschen ska man rikta särskilda informations- och tillsynsinsatser, just för att förebygga arbetsmiljöproblem.

Det gränslösa arbetslivet kräver vägledning

Den tredje huvudpunkten i strategin handlar om den psykosociala arbetsmiljön. De senaste åren har sjukskrivningarna relaterade till psykiska diagnoser ökat kraftigt.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö börjar gälla den 31 mars, och är ett viktigt verktyg för att komma tillrätta med problemet, tror Ylva Johansson.

Regeringen ger dessutom Arbetsmiljöverket i uppdrag att, i samråd med arbetsmarknadens parter, ta fram en vägledning om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv.

up 355
Kommentera inlägget på vår medlemssajt