I dag hyllar vi alla skyddsombud

Sedd av 145

Akademikern. I dag firar vi Skyddsombudens dag. Men hur funkar det egentligen med skyddsombud, vad gör de och varför är de viktiga? Vi förklarar!

Senast ändrad 10:09, 31 Okt 2017
Foto: Rasmus Meisler.

Den 25 oktober firas Skyddsombudens dag över hela landet. Skyddsombudet på jobbet är kollegornas röst. Det innebär att hen företräder arbetskamraterna i arbetsmiljöfrågor och hen spelar också en viktig roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men arbetsgivaren ska samtidigt ha en löpande samverkan med skyddsombudet, eller arbetsmiljöombud som de också kallas.

Lagen

Vilka uppgifter skyddsombuden har regleras i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och ibland också i kollektivavtalet.

Vem utser?

Det är den lokala fackliga organisationen eller arbetstagarna som utser skyddsombudet på arbetsplatser där det finns minst fem arbetstagare.

Vilka frågor är viktiga?

Skyddsombudet jobbar mycket med det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet som kan röra exempelvis fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala frågor. Skyddsombudet ska också involveras om det är förändringar som påverkar arbetsmiljön på gång. Hen ska även vara med om det sker en olycka på jobbet, då utreder skyddsombudet vad som hänt och föreslår åtgärder så att saken inte ska upprepas.

Kan anmäla arbetsgivaren

Om inte arbetsgivaren har löst ett arbetsmiljöproblem, trots att skyddsombudet påtalat brister, så kan skyddsombudet anmäla saken till Arbetsmiljöverket, det kallas 6:6a-anmälan. Skyddsombudet får också tillfälligt stoppa arbetet, så kallat skydssombudsstopp, om det uppstår en risk för medarbetarens liv eller hälsa som är så akut att det inte finns tid att informera arbetsgivaren.

Har rättigheter

Skyddsombudet har rätt till utbildning i arbetsmiljö och att få ta del av nödvändig information om verksamheten. Ombudet får också ta den tid som behövs och behålla lön och övriga anställningsförmåner för att kunna utföra sitt uppdrag.

Text: Stina Loman, Akademikern.

Läs mer:

Så funkar det: Skyddsombud  

Därför blev Stefan Hellsberg i Eskilstuna skyddsombud 

Akademikerförbundet SSR: Det är här en positiv arbetsmiljö 

up 535