Het debatt om ny alkoholpolicy och förkortad arbetstid

Sedd av 142

Förbundet. KONGRESS 2021. Ja till ny alkoholpolicy, men nej till att förbundet ska driva frågan om sex timmars arbetsdag nationellt. Det var några av de motioner som Akademikerförbundets SSR:s kongress tog ställning till under fredagskvällen och lördagsförmiddagen.

Senast ändrad 17:24, 10 Maj 2021
Foto: Maria Östberg-Svanelind/Akademikerförbundet SSR.
Årets kongress livsänds från Vår Gård i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Bara tekniker och kongressledning är på plats i kongresslokalen

En majoritet av kongressbesluten gick enligt förbundsstyrelsens linje. Något som ledde till het debatt var dock de fyra motioner från olika distrikt som yrkade på att Akademikerförbundet SSR ska arbeta för sex timmars arbetsdag. Trots att flera ombud räckte upp handen i videomötes-verktyget Teams och yrkade om bifall så vann förbundsstyrelsens yrkande om avslag och hänvisning till att frågan redan besvarats under kongresserna 2015 och 2018. Då tog förbundet ställning för att verka för arbetstidsförkortning under förutsättning för att det inte påverkar löneutveckling, framtida pensioner och andra framförhandlade villkor.

En fråga där kongressen röstade emot förbundsstyrelsens förslag var när motionen om en ny alkoholpolicy för förbundet togs upp till diskussion. Östergötlands distrikt yrkade för att förbundet ska sluta bjuda på alkohol vid sammankomster, utbildningar och kongresser. Enligt nuvarande alkoholpolicy kan förbundet bjuda på upp till två glas vin eller motsvarande mängd öl vid sådana tillfällen.

Motionen togs upp sent på fredagen, men omröstningen sköts fram till lördagen då ombud och kongressledning behövde vila efter en lång kongressdag. Dagen efter sade kongressen nej till förbundsstyrelsens yrkande om avslag och röstade för Östergötlands distriktets förslag till en ny striktare alkoholpolicy.

Göran ArriusÄven under lördagen gästades kongressen av en viktig makthavare. Denna gång var det Saco-ordföranden Göran Arrius som deltog via videolänk.

Han tackade Akademikerförbundet SSR:s medlemmar för att ha sett till att viktiga samhällsfunktioner rullat på under det senaste året, trots pandemins härjningar över världen. Han betonade också Saco-förbundens gemensamma värden:

 – Det som förenar oss inom Saco är våra professioner. Vi är akademiker. Vi står upp för att med kunskap ta oss an och förändra framtiden. Och i en tid när demokratins värden utmanas av populism, extremism, fake news och propaganda så utgör kunskap och bildning varje människas bästa försvar och vårt samhälles främsta värde. Därför behövs Sacos gemensamma röst mer än någonsin. Tillsammans ska vi ständigt försvara demokratin, sade han.

 

 

 
up 37