Heike Erkers: Viktigt ministermöte om #metoo

Sedd av 113

Akademikern. I fredags kallade regeringen till sig arbetsmarknadens parter för att diskutera hur sexuella trakasserier i arbetslivet stoppas. ”Ett oerhört viktigt möte”, säger Heike Erkers, andra vice ordförande i Saco, som var på plats.

Senast ändrad 17:07, 12 Dec 2017
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Sacos representant Heike Erkers.

I bransch efter bransch har metoo-kampanjen uppmärksammats den senaste tiden och uppropen har avlöst varandra. Tusentals kvinnor har trätt fram och vittnat om sexuella trakasserier, övergrepp, trakasserier och kränkningar.

I fredags morse hölls ett möte på Rosenbad för att diskutera vad det finns för verktyg och samverkan för att förhindra sexuella trakasserier. Man ville även prata om hur arbetet mot sexuella trakasserier kan förbättras genom arbetsmiljöarbete.

Med på mötet fanns representanter från Saco, LO, TCO, Sveriges kommuner och landsting, Svenskt näringsliv, Arbetsgivarverket och Diskrimineringsombudsmannen. Initiativtagare var arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– Vi fick ett enormt gensvar från alla parter. De behöver inte väckas utan är redan på banan. Man tar det här med stor seriositet. Många vittnade om en befrielse att det äntligen lyfts på locket. Nu finns en möjlighet att göra något på riktigt, sa Ylva Johansson på en pressträff efter mötet, rapporterar tidningen Arbetsliv.

Heike Erkers är ordförande i Akademikerförbundet SSR och blev nyligen invald som andra vice ordförande i Saco. Hon var på plats i fredags i egenskap av Saco-representant.

– Det här var ett oerhört viktigt möte. Det fördes ett bra samtal och vi kunde konstatera att det finns lagstiftning och ett gott arbetsmiljöarbete i dag. Men trots detta finmaskiga nät så kommer sexism och sexuella trakasserier igenom. Det måste vi få ett stopp på, säger hon.

På mötet fördes ett stort resonemang om normer, värderingar och maktstrukturer och hur man kommer åt dessa. Parterna kom fram till att det behövs struktur och attitydförändringar för att det ska bli ett stopp på den tystnadskultur som finns.

– Här har fackföreningsrörelsen ett stort ansvar. Vi omfattar cirka 3,2 miljoner medlemmar, om vi når ut till alla dem så blir smittoeffekten väldigt stor till övriga delar av samhället, säger Heike Erkers.

Varje representant från arbetsmarknadens parter fick också beskriva hur de tänker jobba vidare med den problematik som blivit tydlig i och med #metoo-kampanjen.

– För vår del var vi noga med att säga att det här är något som ska ligga så långt ut i vår organisation som möjligt så att frågan lyfts upp på medarbetarnas bord. Saco anser också att respektive fackförbund har ett stort ansvar men att det konkreta arbetet måste göras i respektive avtalsområde, och det ska ske parallellt med arbetet med den avsiktsförklaring som finns och som ska motverka ohälsa i arbetslivet.

Heike Erkers berättar också att Diskrimineringsombudsmannen tog upp frågan om sanktioner, om det kan vara något att koppla in i samband med att det sker överträdelser på arbetsplatser.

– En annan sak vi diskuterade är problematiken kring tredjeparter. Medarbetare utsätts nämligen inte bara av kränkningar från chefer och kollegor, utan även från klienter, patienter och brukare. Det behöver vi titta mer på, hur gör vi inom välfärdssektorn när en elev/föräldrar, patient eller klient beter sig dåligt?

Heike Erkers tycker också att Jämställdhetsmyndigheten som inrättas i Göteborg i januari ska få ett tydligt uppdrag med ett ansvar att följa den här typen av problematik på arbetsplatser.

I det stora hela är hon nöjd med mötet och beskriver stämningen som förhoppningsfull.

– Det är bra att alla parter bjöds in, om vi arbetar åt samma håll har vi möjlighet att göra en skillnad. 

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: 

2 440 socialarbetare i nytt upprop

Kvinnor i svenska kyrkan bryter tystnaden

Fackrörelsen kräver ett stopp på sexismen 

Så hanterar du sexuella övergrepp och trakasserier på jobbet

up 274