Forskare: De yngre mår sämst i pandemin

Sedd av 81

Student. Unga vuxna drabbas särskilt hårt av psykisk ohälsa under pandemin, enligt en svensk studie från i fjol. Än i dag lever studenter med restriktioner och isolering. – Håll uppe hoppet för framtiden – det kommer ett slut, säger psykologiprofessorn Karin Brocki.

Senast ändrad 14:14, 14 Apr 2021
Foto: Uppsala universitet.
Karin Brocki, professor i psykologi vid Uppsala Universitet, har forskat om hur nivåer av ångest, depression och sömnsvårighet påverkas av pandemin.

Även utan en pandemi präglas unga vuxnas liv av både förändringar och oro för framtiden, säger Karin Brocki, professor i psykologi vid Uppsala universitet.

– Du kanske ska börja plugga, saknar ett fast jobb och har inte hunnit etablera en egen familj. Då är du mycket mer beroende av att träffa vänner.

Med det i åtanke kan ett år i en students liv kännas mycket större än ett år i en äldre persons liv, enligt Karin Brocki. Och studentlivet kommer aldrig tillbaka. 

Akademikern har tidigare skrivit om professorns studie vid Uppsala universitet, som bygger på en webbenkät med över 1000 svarande i åldrarna 18-88 år. Enkäten gjordes i maj och juni 2020 och forskarna sökte svar på hur nivåer av ångest, depression och sömnsvårighet påverkas av pandemin.

Den psykiska ohälsan var högst bland unga vuxna i åldrarna 18-30 år. Det ska dock poängteras att nästan hälften av deltagarna, 46,9 procent, var just 18-30 år.

Kan det förklara att den gruppen sticker ut?

– Så kan det vara. Samtidigt så tror jag verkligen på de här resultaten, givet att vi har ett hyfsat stort urval.

– Våra resultat ligger också i linje med andra, internationella och svenska resultat, att det är de yngre som mår sämst, säger Karin Brocki och ger några exempel:

Enligt en svensk studie vid Göteborgs universitet var välbefinnandet hos äldre personer (65-71 år) oförändrat eller ökade något under pandemiåret 2020, jämfört med andra år.

I en brittisk studie vid Cambridge University var de mentala hälsoproblemen i april 2020 störst bland personer i åldern 18-34 år.

Och i en studie vid Monash University i Australien, med deltagare från över 60 länder, blev en av slutsatserna: unga vuxna löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa under pandemin.

Det har gått över ett år sedan pandemin bröt ut och nu ska Karin Brocki och hennes forskarkollegor göra en uppföljande studie för att se om resultaten står sig eller har förändrats.

Många studenter pluggar just nu hemifrån, kanske på ynka 20 kvadratmeter och på en ort långt ifrån föräldrar och släkt.  

Utöver att söka hjälp, vad kan man göra för att förbättra sin psykiska hälsa?

– Jag tänker att man får försöka gilla läget litegrann. Det är ingen idé att försöka förneka pandemin. Hitta istället sätt att hålla uppe dina livsvärden och hitta andra sätt att hålla igång rutiner som gör att du mår bra, säger Karin Brocki.

Det kan vara saker som att motionera, vara utomhus, eller att hålla kontakten med vänner.

– Även om man inte kan träffas så kan man höras via nätet eller telefon. Att inte isolera sig är väldigt viktigt.

Håll uppe hoppet för framtiden, fortsätter Karin Brocki. Men hon förstår att det är svårt.  

– Nu är det verkligen som att pandemin kryper under skinnet, avslutar Karin Brocki. 

up 29