Försäkringskassan måste förbättra sin handläggning

Sedd av 177

Trygghetssystem. Sjukfrånvaron fortsätter att stiga i Sverige. Regeringen genomför därför en stor satsning på ökad hälsa. Nu får Försäkringskassan i uppdrag att stärka sin handläggning.

Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016
Foto: Försäkringskassan.

Sedan 2010 har sjukfrånvaron i Sverige stigit med nästan 70 procent. Detta enligt regeringen, som nu ger Försäkringskassan i uppdrag att förstärka sin sjukförsäkringshandläggning. Bland annat ska myndigheten använda sig av försäkringsmedicinska utredningar oftare, göra de lagstadgade prövningarna av arbetsförmågan i tid och ge individer stöd i övergången till Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ska också säkerställa att handläggarna ges rätt stöd i sjukförsäkringshandläggningen.

Det här är den första konkreta åtgärden som regeringen genomför inom ramen för en större satsning på ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Det var i september som regeringen presenterade åtgärdsprogrammet som innebär satsningar på bland annat ökad jämställdhet, bättre arbetsmiljö, bättre åtgärder för rehabilitering och omställning samt bättre förutsättningar för unga personer med sjukdom eller funktionsnedsättning att komma i arbete.

Nu vänder sig regeringen alltså till Försäkringskassan med de första åtgärderna.

– Nu krävs det att Försäkringskassan kraftsamlar. Vi måste vända utvecklingen med ökande sjukskrivningar och se till att människor får det stöd tillbaka till arbete som de har rätt till, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

– Det handlar om att ta tillvara på människors arbetsförmåga, allt annat är resursslöseri för Sverige, fortsätter hon.

Från och med 2016 får Försäkringskassan 250 miljoner kronor om året för att genomföra förändringarna. Senast den 29 april 2016 och därefter årligen fram till 2021 ska myndigheten redovisa uppdraget i samband med sin årsredovisning. 

Text: Karin Persson

up 726
Kommentera inlägget på vår medlemssajt