Företag slarvar med lönekartläggningar

Sedd av 51

Akademikern. Långt ifrån alla företag lever upp till kravet på årliga lönekartläggningar. Knappt 6 av 10 följer lagen, visar en rapport från Unionen.

Senast ändrad 10:34, 16 Jan 2018
Foto: Mostphotos.

I början av förra året skärptes diskrimineringslagen, vilket bland annat innebär att arbetsgivare numera måste göra en årlig lönekartläggning och analys. Men en rapport från Unionen visar att knappt sex av tio företag gjort eller planerade att göra en lönekartläggning under året. Dessutom upplevde inte ens hälften av de som var med att det fanns tydliga kriterier för lönesättning på deras jobb.

Unionens undersökning gjordes i oktober och bygger på telefonintervjuer med företrädare för 1 000 av Unionens drygt 3 000 fackklubbar.

Resultatet visar också att lönekartläggningar och analyser gjort skillnad. I mer än hälften av fallen gav arbetet konkreta resultat och åtgärder, oftast har det lett till att kvinnors löner justerats upp.

Samtidigt visar en enkätundersökning från Diskrimineringsombudsmannen att arbetsgivare är okunniga om den nya lagen. 60 procent av arbetsgivarna kan inte nämna något om de skärpta kraven, något som Akademikern skrev om i går

Tidigare var kravet att lönekartläggningar ska göras vart tredje år av arbetsgivare med minst 25 anställda.

Innan den nya reformen infördes gjorde Akademikern en rundringning till 23 myndigheter, vilket motsvarar en tiondel av landets myndigheter, och av dessa hade alla gjort en lönekartläggning de senaste tre åren. Migrationsverket gjorde det varje år, och upptäckte varje gång ett fåtal individer vars löner skiljde ut sig.

– Jämställdhetsfrågorna är jätteviktiga för oss. Genom att göra årliga lönekartläggningar blir frågor om jämställdhet något vi jobbar med hela tiden, sa Fernando Alvarez, enhetschef på arbetsgivarenheten.

Text: Stina Loman, Akademikern. 

Läs mer: 

Ny plan för jämställda livslöner

Nya regler i diskrimineringslagen 

up 227