Föräldralediga socialsekreterare får störst löneökning

Sedd av 436

Lön. I Malmö drar föräldralediga socialsekreterare ifrån sina arbetande kollegor lönemässigt. Tvärtemot stadens övriga yrkeskategorier.

Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016

Förra året fick socialsekreterare i Malmö stad som var hemma med barn större löneökning än sina kollegor. Deras lön ökade 0,83 procent mer än de som arbetade som vanligt. Det skiljer sig från de andra stora yrkeskategorierna i Malmö stad, som i stället halkar efter i löneutvecklingen under föräldraledigheten. 

Det kan kommunen konstatera efter att ha tittat närmare på fem av de största yrkeskategorierna: undersköterskor, grundskollärare, förskollärare, barnskötare och socialsekreterare. 

Varför just socialsekreterarna sticker ut från mängden är oklart. 

– Vi har 1 100 chefer i Malmö stad, och vad som är grunden för varje enskild chefs lönesättande beslut är svårt att svara på, säger Ulrika Schöldström, HR-specialist på stadskontoret.

Det finns dock några fakta som skiljer ut gruppen av socialsekreterare från de andra undersökta yrkeskategorierna. Den har till exempel störst uttag av föräldraledighet, vilket Ulrika Schöldström ser som en möjlig delförklaring.

– Kommunen har jobbat mycket med jämställd personalpolitik – det är mot den bakgrunden som den här statistiken tagits fram. Vi har tryckt hårt på att föräldralediga inte ska missgynnas. Kanske har det gjort att man satt extra fokus på de här personerna som tagit ut långa ledigheter, för att måna om dem.

Inte heller på Akademikerförbundet SSR har man några säkra svar på varför det ser ut som det gör. Men att cheferna inom socialtjänsten skulle vara bättre än andra på att se dem som inte är i verksamheten, tror inte Katrin Skatt Gåvertsson, ordförande och facklig sekreterare i Malmö stad.

– Nej, eftersom sjukskrivna socialsekreterare samtidigt halkar efter. Den enda förklaringen vi kan se är att man har satsat en del på dem som har jobbat medellång tid bland socialsekreterarna, det vill säga de som har hunnit få en fast anställning och som har jobbat något år. Det är troligtvis de som nu är föräldralediga.

Om det höga uttaget av föräldraledigheten är en sak som skiljer ut socialsekreterarna från de andra yrkeskategorierna så är den stora personalomsättningen en annan. Det är svårt att rekrytera just nu, vilket har lett till en ökad löneökning för den yngre gruppen av socialsekreterare.

Förutom detta finns det också en annan möjlig förklaring till varför den premieras, enligt Katrin Skatt Gåvertsson.

– Man satsar på dem som är bra på att dokumentera, och det är den här gruppen. Den är tränad i det på ett annat sätt än de som jobbat längre. Vi har tryckt på att man också behöver premiera det som vi skulle vilja se som det viktigaste sociala arbetet: relationsbygget.

HR-specialisten Ulrika Schöldström berättar att de ska undersöka siffrorna djupare. Kanske kan andra förvaltningar lära av socialtjänsten? 

– Varje förvaltning tittar på de här siffrorna, och de har alltid att fundera över sina lönestrukturer. Det är upp till dem att avgöra om de är nöjda eller inte med utvecklingen för den enskilde medarbetaren och vad de tänker sig för eventuella åtgärder. Vi fortsätter att prata med dem om det här. 

Text: Tim Andersson

up 760
Kommentera inlägget på vår medlemssajt