Fokus på kvinnor när försäkring om arbetsskador ses över

Sedd av 177

Arbetsmiljö. Kvinnor är mer utsatta än män när det gäller sjukfrånvaro. Trots det godkänns mäns arbetsskador dubbelt så ofta. Nu ska regeringen utreda arbetsskadeförsäkringen för att jämna ut könsklyftan.

Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016
Foto: Mostphotos.

– Det finns en tydlig könsaspekt som slår igenom i vår arbetsskadeförsäkring. Det är naturligtvis både allvarligt och oacceptabelt, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i regeringens pressmeddelande.

Den som skadat sig på jobbet kan söka ersättning från Försäkringskassan. Oftare bedöms männens arbetsskador som giltiga – i fyra fall av tio, jämfört med två av tio för kvinnor. En anledning till att männens arbetsskador tas på större allvar tros vara att det finns mer forskning om traditionellt mansdominerade sektorer än det gör om kvinnors arbetsmiljöer. Försäkringen är idag mer inriktad på fysiska faktorer, som buller och tungt och ensidigt arbete, än psykosociala.

Det är 15 år sedan arbetsskadeförsäkringen senast sågs över. Målet är nu att den ska bli mer rättssäker och jämställd. I dag står kvinnor för två tredjedelar av sjukfrånvaron, men missgynnas alltså när det gäller att få arbetsskador godkända.

– Vi måste ha en modern arbetsskadeförsäkring som kan svara upp mot en modern och föränderlig arbetsmarknad. En utredning är ett viktigt första steg i det arbetet, säger Annika Strandhäll.

Ansvarig utredare blir Ingrid Petersson, som är generaldirektör för forskningsrådet Formas. Hon får i uppdrag att:

  • Lämna förslag om satsningar för att stärka forskningen inom arbetsskadeområdet.
  • Titta på varför antalet ansökningar om livränta sjunker och föreslå åtgärder.
  • Se över regelverk vid rehabilitering, indexering av arbetsskadelivräntan och arbetsskada till följd av smitta.
  • Förtydliga reglerna om arbetsskada vid mobbning.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Text: Adam Westin

up 686
Kommentera inlägget på vår medlemssajt