Fler nyanlända i snabbspår – men ännu få inom socialt arbete

Sedd av 288

Nyhet. Det är allt fler nyanlända som deltar i olika snabbspår. Men fortfarande är det svårt att hitta folk som kan jobba inom socialt arbete, enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

Senast ändrad 10:31, 8 Jun 2017
Foto: mostphotos.

Varje månad är det allt fler nyanlända som deltar i snabbspåren och Arbetsförmedlingen bedömer att ökningen kommer att fortsätta. Det visar Arbetsförmedlingens andra lägesbedömning av arbetet med snabbspår för nyanlända. 

Tanken med snabbspåren är bland annat att korta tiden i arbetslöshet och att få fler att jobba inom yrken där det i dag är brist på arbetskraft.

Totalt är det 3 540 personer som påbörjat ett snabbspår sedan starten i januari förra året. Av dem är det 1 072 kvinnor och 2 468 män. Varför siffran varierar mellan könen har olika förklaringar, delvis beror det på att det är lägre andel kvinnor bland de nyanlända, skriver Arbetsförmedlingen.

Inom snabbspåret socialt arbete är det bara 26 personer som deltagit mellan maj 2016 till mars 2017. Att det är så få beror på att det ännu inte har startats någon kompletterande utbildning som behövs för nyanlända med examen inom socialt arbete. De 26 personerna som nu ingår i den här kategorin gör i stället bland annat arbetspraktik och läser yrkessvenska.

Att inte någon utbildning startat beror på att det varit svårt att hitta deltagare. Det som motsvarar socionom och socialt arbete i Sverige är nämligen inte ofta ett lika tydligt yrke i andra länder, skriver Arbetsförmedlingen och påpekar att det är angeläget att ändå försöka identifiera de här personerna eftersom det är ett bristyrke.

Inom kategorin samhällsvetare, där också ekonomer och jurister ingår, var det totalt 762 personer i snabbspår från maj 2016 till mars 2017. Arbetsförmedlingen bedömer att det här snabbspåret utvecklas väl men ser att det finns vissa problem. Deltagarnas begränsade kunskap i svenska har varit en stor utmaning när det kommit till att bli godkänd på utbildningar.

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer om snabbspåren:

Självkritisk rapport om snabbspåren

Snabbspår för socionomer försenat

Nyanlända samhällsvetare och socionomer får snabbspår

Nu lanseras snabbspår

Fem snabbspår för akademiker snart klara

up 742