Fler myndigheter flyttas från Stockholm

Sedd av 281

Akademikern. Ytterligare nio myndigheter flyttas helt eller delvis från Stockholm. 900 statliga tjänster berörs. Det meddelade regeringen vid en presskonferens under måndagen.

Senast ändrad 13:34, 22 Jan 2018
Foto: mostphotos.
Flera myndigheter ska omlokalisera delar av eller hela sin verksamhet. Tullverket är en av nio som berörs av regeringens beslut i dag.

Regeringen vill få bort Stockholmsfixeringen och har tidigare beslutat sig för att flytta hela eller delar av statliga myndigheter ut i landet. I dag tog regeringen ett till steg i det arbetet och meddelade att ytterligare nio myndigheter ska omlokaliseras. 

– Vi bedriver ett omfattande arbete för att vända den trend där allt mer av statliga myndigheters verksamhet koncentrerats till vår huvudstad. Staten ska ta sitt ansvar för att knyta ihop Sverige och motverka en splittring av vårt land, säger civilminister Ardalan Shekarabi vid presskonferensen under måndagen som han höll tillsammans med statsminister Stefan Löfven.

900 statliga tjänster berörs av beslutet som presenterades i dag. Totalt har regeringen nu flyttat 2 000 jobb ut i landet. 

Dessa myndigheter påverkas av regeringens beslut under måndagen: 

  • Tullverket: Ska flytta delar av myndigheten från Stockholm till Malmö, minst 30 årsarbetskrafter berörs. Har även fått mer pengar för att placera 50 nya tulltjänstemän i Malmö under året.
  • Tillväxtverket: Ska flytta ytterligare verksamhet från Stockholm till Malmö. Minst 10 årsarbetskrafter berörs.
  • Myndigheten för tillgängliga medier: Flyttar hela verksamheten från Stockholm till Malmö. 100 årsarbetskrafter berörs.
  • Trafikverket: Ska utöka sin verksamhet på regionkontoret i Kristianstad med 80-100 årsarbetskrafter.
  • Kronofogdemyndigheten: Delar av verksamheten ska flytta från Stockholm till Kristianstad, Luleå och Sundsvall. Myndigheten ska också pröva om ytterligare delar av verksamheten i Stockholm kan flyttas ut i landet. Rör sig om cirka 15 årsarbetskrafter.
  • Inspektionen för socialförsäkringen: Ska flytta till Göteborg. 50-60 årsarbetskrafter berörs.
  • Arbetsmiljöverket: Den del av verksamheten som jobbar med arbete mot osund konkurrens ska flytta till Mölndal där regionkontor redan finns. 25 årsarbetskrafter berörs.
  • Swedac: Ska flytta hela verksamheten från Stockholm till Borås. 40 årsarbetskrafter berörs.
  • Sida: Huvudkontoret i centrala Stockholm flyttas till Botkyrka. 500 årsarbetskrafter berörs.

Flera av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar berörs av myndighestflyttarna, och i november förra året kom en dom från Arbetsdomstolen som innebär att arbetstagare vid statliga myndigheter är skyldiga att flytta med om arbetsplatsen flyttas till en annan ort.

I Akademikern nummer 2/2018, som kommer 6 februari, kan du läsa ett längre reportage om myndighetsflyttar. Vi har besökt E-hälsomyndigheten som flyttas till Kalmar. 

Text: Stina Loman, Akademikern.

up 148