Fattar grejen

Sedd av 225

Akademikern. När #metoo exploderade i höstas sa Elin Sundin upp sig för att fokusera på ordförandeposten i organisationen Fatta. En chans att påverka samhället som hon inte kunde låta bli.

Senast ändrad 07:48, 2 Mar 2018
Foto: Margareta Bloom-Sandebäck.

– #Metoo är en revolution för människor i Sverige. Vi vill ha jämställdhet och det här ger oss skjuts på vägen. Uppropen sätter den enskilda individen i ett större sammanhang och hjälper samhället att förstå att det här är ett problem som vi måste ta tag i. 

Elin Sundin är ordförande i den ideella organisationen Fatta, som arbetar för samtycke vid sex och mot sexuella trakasserier och våld. Hon har levt med metoo dygnet runt sedan i höstas. Hennes och de andras kompetens i Fatta efterfrågas plötsligt mer än någonsin. Föreläsningar har avlösts av intervjuer i medier och förfrågningar om olika typer av samarbeten.

Dessutom är hon själv medlem i flera av de upprop som har skapats. Även om det är mycket som är fruktansvärt i det som har kommit fram är Elin Sundin hoppfull och jämställer metoo-rörelsen med 68-rörelsen eller när kvinnor fick rösträtt i Sverige 1921.

Hon hoppas att höstens diskussioner ska leda till att arbetsgivare tar ett större grepp kring frågan. Som ordförande för Fatta anser hon att samtycke behöver börja i skolan som en del av läroplanen och därmed skolundervisningen, och hon hoppas också att metoo kommer att leda till att man synliggör och pratar om organisationsstrukturer och härskartekniker på arbetsplatser. Där har inte minst arbetsledare men även de fackliga organisationerna en viktig roll, menar hon.

– Härskartekniker lägger grunden för våldet, bäddar för en sexistisk jargong och att män tar sig friheter på olika sätt. Arbetsgivare och fackligt engagerade behöver mer utbildning för att kunna ge stöd, men också för att bättre förstå hierarkier och maktförhållanden. 

I dag är hon själv en person med makt. Ordförande för en ideell organisation på riksnivå och fram till alldeles nyligen politisk rådgivare och borgarrådssekreterare för Karin Wanngård, socialdemokratiskt finansborgarråd i Stockholms kommun. 

– När jag var 20 tyckte jag att makt var något fult. I dag ser jag det som en möjlighet att påverka. 

I högstadiet stod hon på en skoltoalett på Gotland och läste ordet hora, klottrat flera gånger tillsammans med ett namn. När Elin Sundin läser klottret förstår hon ingenting och tycker att det är fruktansvärt. Varför utmålas hennes kompis som en hora? Vad är det för fel? I efterhand har hon förstått att det var då hon blev feminist.

– För mig började där en gradvis process med att jobba för integritet och självbestämmande. Jag insåg att tjejer inte sågs som lika viktiga och att vi behövde vara rädda för killar och män. 

När detta hände pratade Elin Sundin mycket med sin vän men det var aldrig ett alternativ för dem att blanda in personal på skolan eller andra vuxna. Hennes nyväckta tankar kring patriarkala strukturer och orättvisor mellan könen fick näring av antologin Fittstim och tidskriften Darling som började som ett nätfanzine och blev en papperstidning i slutet av 1990-talet. 

– Darling och Fittstim var som en revolution för unga tjejer. Det fanns en kraft som samlade oss där vi också märkte att vi inte var ensamma i den frustration som fanns kring patriarkala strukturer. Jag tror att Fatta fyller den funktionen för många unga i dag. Vi är en social och digital rörelse som har kultur och politik som verktyg. 

Uppvuxen med politiskt aktiva föräldrar har Elin Sundin fått med sig samhällsengagemanget från familjens samtal vid köksbordet. Och det är just viljan att påverka, och strävan efter ett mer jämlikt och rättvist samhälle, som har drivit henne framåt på den ganska krokiga och inte alls självklara vägen genom yrkeslivet.

Efter gymnasiet började hon på socionomprogrammet på Lunds universitet men hoppade av efter halva tiden när det blev mer och mer inriktat på socialtjänsten. Perioden då hon försökte hitta rätt bland utbildningar fast det enda hon egentligen ville var att arbeta, beskriver hon som en svår period.

– Jag var som ett blankt papper och visste inte var jag skulle börja. 

Men därefter har det rullat på. Elin Sundin har varit utbytesstudent i Spanien, studerat statsvetenskap och journalistik, arbetat en period som reporter på Ystads allehanda, på Banverket, gjort praktik på Svenska ambassaden i Brasilien och arbetat som ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

De senaste fyra åren har hon arbetat i politikens tjänst. Senast som politisk rådgivare och borgarrådssekreterare, agerat talskrivare, arbetat med internationella samarbeten mellan Stockholm och andra storstäder, mot våldsbejakande extremism och med våldsförebyggande frågor. Innan dess arbetade hon för Socialdemokraterna på riksnivå med internstrategisk kommunikation som syftade till att förbättra kommunikationen mellan partiets ledning och medlemmar. 

– Min väg har varit trixig för jag har hela tiden snitslat mig fram utifrån vad jag vill, och jag måste vara mig själv trogen.

– Nu mitt i livet handlar det mer om att hitta balans mellan livet och karriären. Då är det bra med mentorer. Genom arbetslivet har jag haft informella mentorer, eller personer jag lyssnar mer på. Att observera hur andra arbetar kan man lära sig jättemycket av. Men också våga ta hjälp av andra och ställa frågor. I politiken har jag upplevt att det finns en prestige i att man ska lösa frågor på egen hand. Men det är synd, jag tror att arbetsuppgifter blir bättre lösta om man använder sig av fleras kompetens.Men du kanske dessvärre inte får högre lön om du är en person som samarbetar. 

Vad som ska bli nästa steg nu efter att hon har lämnat partipolitiken, vet Elin Sundin ännu inte. Just nu fokuserar hon helt och fullt på Fatta. I februari har hon suttit på ordförandeposten i ett år och då är det upp till årsstämman om hon får fortsätta sitt uppdrag eller inte. 

Att lämna politiken, särskilt så nära inpå valet i september, var inget lätt val, men det var dags för det och att hon ville satsa helhjärtat på Fatta nu när det händer så mycket kring samtycke och sexuella trakasserier och övergrepp. 

En vecka innan julafton presenterade regeringen förslaget om en samtyckeslag. Den har varit på gång under en längre tid, men kom nu i spåren av metoo-rörelsen. Elin Sundin välkomnar den. 

– Det är fantastiskt att regeringen äntligen lägger fram ett förslag. Nästa steg blir att utbilda och informera så att lagen kommer till nytta. Och där kommer Fatta och andra organisationer i civilsamhället in i bilden. Det krävs en massiv utbildningsinsats där bland andra skolor, idrottsrörelser, polisen och inte minst ungdomsmottagningar deltar. 

Elin Sundin tror och hoppas att hennes erfarenheter från partipolitiken ska vara till nytta nu när hon är en av aktörerna i civilsamhället. Vad hon helst skulle se som sitt nästa jobb är hon förtegen om. 

– Det finns många sätt att påverka samhällsutvecklingen och nu vill jag prova en annan väg än partipolitiken ett tag. Det viktiga för mig är att ha intressanta arbetsuppgifter kopplade
till samhällsförändring.  

Text: Sally Henriksson, Akademikern. 

Reportaget ovan är en del av magasinet Akademikern 1/2018. Läs hela tidningen i vår blädder-pdf!

up 60