Fackrörelsen kräver ett stopp på sexismen

Sedd av 361

Akademikern. 1 500 kvinnor från fackföreningsrörelsen har skrivit under ett gemensamt upprop där de kräver ett slut på sexism och tysthetskultur.

Senast ändrad 12:00, 22 Nov 2017
Foto: Lena Dahlström och privat.
Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, och Erica Adolfsson, ordförande i regionföreningen i Östergötland.

Efter att #Metoo-rörelsen drog igång i oktober har allt fler branscher och grupper samlat sig i gemensamma upprop mot sexuella trakasserier, kränkningar och sexism.

Nu publicerar fackföreningsrörelsen sitt upprop #inteförhandlingsbart. 1501 kvinnor från hela fackrörelsen har skrivit under.

”Vår rörelse har lika stora problem med sexism och sexuella trakasserier som övriga samhället. Vi har samlat vittnesmål om våldtäkter, grova övergrepp och sexuella trakasserier. Gärningsmännen är ledare, anställda och förtroendevalda i våra egna förbund”, står det bland annat.

Flera aktiva inom Akademikerförbundet SSR har skrivit under uppropet. Erica Adolfsson, ordförande i regionföreningen i Östergötland, är en av dem.

– Jag skrev under eftersom frågan om sexuella trakasserier och övergrepp blivit aktuell i samband med #Metoo. Det kändes viktigt att nu också lyfta saken till våra led inom den fackliga rörelsen, säger hon.

Har du själv varit med om något övergrepp?

– När jag skrev under uppropet rannsakade jag mig själv och utifrån mina erfarenheter inom facket och kom fram till att jag inte varit med om något. Däremot så har sexuella trakasserier blivit normaliserat på grund av en patriarkal struktur i samhället. Det finns en risk att man varit med om saker men inte förstått att det rör sig om sexuella trakasserier.

Har du i din roll som fackligt förtroendevald varit i kontakt med medlemmar som har utsatts för sexuella trakasserier eller sexism?

– En del har känt av ett obehag gentemot chefer och medarbetare, men få har uttryckt att det handlar om sexuella trakasserier. Men även här är normaliseringen en avgörande faktor. Därför är det viktigt att vi nu sätter stopp för detta och får till en förändring. Jag är övertygad om att det kommer in fler anmälningar i och med alla upprop, säger Erica Adolfsson.

Heike Erkers är förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR. Hon har själv inte fått kännedom om något ärende där en förtroendevald upplevt sig sexuellt kränkt, men påpekar att det kan bero på att saken inte nått fram till förbundsstyrelsenivån.

– Däremot känner jag till flera kvinnor inom fackföreningsrörelsen blivit utsatt för sexism. Man blir utsatt för härskartekniker, förminskas som kvinna, förlöjligas och tas inte på allvar på samma sätt som ens manliga kollegor. Jag har själv varit med om det som kvinna, säger hon.

Heike Erkers bekräftar Erica Adolfssons bild av könsmaktsordningen i samhället och att det råder en tystnadskultur kring kränkningar. Ett sätt att råda bot på det är att fler stöttar varandra.

– Även omgivningen måste agera om man ser att kvinnor blir utsatta för något som inte är acceptabelt, säger hon och fortsätter:
– Jag tror att det kommer att vara ett före och ett efter Metoo-kampanjen, vi får inte låta den här chansen gå förbi. Kränkningar är aldrig acceptabla oavsett anledning.

Vad tänker du om att fackföreningsrörelsen, som kämpar för arbetstagares villkor och arbetsmiljö, själv har de här problemen?

– Det här är en fråga som förenar oss i fackföreningsrörelsen. Vi måste stötta varandra, för en del förbund har större utmaningar än andra, därför måste vi synliggöra de strukturer som finns. Det handlar om tillit till fackförbunden, man ska vara trygg med att facket finns där. Det här får inte fortsätta, säger Heike Erkers.

Text: Stina Loman, Akademikern. 

Läs mer:

Så hanterar du sexuella övergrepp och trakasserier på jobbet

Akademikerförbundet SSR: Modigt och nödvändigt upprop

up 428