Facklig kritik mot regeringens utredning om strejkrätten

Sedd av 137

Akademikern. Att begränsa strejkrätten är ett hot mot den svenska modellen. Det menar Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Senast ändrad 17:10, 27 Feb 2018
Foto: Mostphotos.

Efter den utdragna hamnaarbetarkonflikten i Göteborg tillsatte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) en utredning som bland annat ser över möjligheten för facken att vidta stridsåtgärder.

Detta har fått många fackförbund att reagera. Oron handlar om att arbetsgivare inte behöver teckna kollektivavtal med fler än ett fackförbund och att fackförbundens möjligheter att vidta stridsåtgärder begränsas om det finns ett annat kollektivavtal på arbetsplatsen. Det kan leda till att arbetsgivare ägnar sig åt avtalsshopping, det vill säga välja det mest förmånliga avtalet och gör det svårt för fackförbund som hamnar utanför avtalet.

En majoritet av Sacoförbunden vill inte se en inskränkning av strejkrätten, 20 av 23 förbund säger nej, och även majoriteten av TCO-förbunden är negativa, rapporterar Arbetsvärlden. En kartläggning som tidningen Arbetaren gjort visar att också majoriteten av LO-förbunden säger nej. 

Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR, menar att utredningen är ett hot mot den svenska modellen.

– Jag ställer mig frågande till att det tillsätts en utredning som är kopplad till en lagändring, och som också skulle förändra maktbalansen på arbetsmarknaden. Ytterst handlar det om att göra ett ingrepp i den svenska modellen, säger hon.

Statsminister Stefan Löfven har sagt att konflikten i Göteborg måste lösas, men att det inte ska bli någon försämrad strejkrätt. Men Sveriges Radios Ekot rapporterade tidigare i dag att utredningen faktiskt jobbar med ett förslag om att begränsa strejkrätten, bland annat måste det fack som har avtal godkänna det konkurrerande fackets konflikt, enligt Ekot.

– Det är allvarligt om man tar ett steg mot en begränsning, säger Heike Erkers.

Vad får det här för konsekvenser för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar, med tanke på att de ofta jobbar på arbetsplatser där det finns många olika kollektivavtal?

– Alla våra medlemmar, framför allt de inom privat sektor, kan hamna i situationer där det kan få konsekvenser vilka avtal man arbetar under och vem som äger avtalen. Men det här är inte en fråga som rör bara våra medlemmar, utan hela fackföreningsrörelsen, säger Heike Erkers.

Utredningen ska lämna sitt förslag 31 maj. Vad hoppas du på?

– Att man kommer fram till att det här är ett spår som inte går att driva, alternativt att man tar reson och lyssnar på vilka effekter det här kan få.

Text: Stina Loman, Akademikern. 

up 456