En miljon mår dåligt på grund av jobbet

Sedd av 602

Arbetsmiljö. För första gången lider män lika mycket av psykisk ohälsa som av fysiska besvär till följd av sitt arbete. Det visar en undersökning från Arbetsmiljöverket. Men kvinnor är nästan dubbelt så stressade som män.

Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016
Foto: Mostphotos.

Var femte sysselsatt svensk känner av psykiska eller kroppsliga besvär på grund av sitt arbete. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 2016. Kvinnor mår sämre än män, och värst är det för personer som jobbar inom vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning. De mest utsatta yrkesgrupperna är bland annat socialsekreterare, lärare och svetsare. Bäst mår verkställande direktörer, kassapersonal och företagsekonomer.

För första gången är psykiska besvär hos män lika vanligt som fysiska besvär. Kvinnor lider dock i nästan dubbelt så stor utsträckning av stress och psykiska påfrestningar som män. Var tionde kvinna har sömnproblem, oro, ångest eller depression. Män får framför allt ont i ryggen. 30 procent av personerna med arbetsrelaterade besvär hade blivit sjukskrivna. Kvinnor är sjukskrivna i något högre grad än män.

Problemen beror oftast på stress, psykiska påfrestningar, påfrestande arbetsställningar och tunga lyft. Orsakerna till psykisk ohälsa finns framför allt i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som hög arbetsbelastning och dåliga relationer till chefer och kollegor. En glad nyhet är de arbetsrelaterade fysiska besvären har minskat med två procentenheter sedan 2014.

I undersökningen svarade en av tre som upplevt besvär att arbetsgivaren vidtagit åtgärder. Det gällde framför allt fysiska problem. Enligt Arbetsmiljöverket måste arbetsgivarna arbeta förebyggande mot psykiska besvär på samma systematiska sätt som med fysisk belastning. Nyckeln finns i hur arbetet organiseras och i det sociala samspelet. Det gäller att se vilka risker för psykisk ohälsa som finns och åtgärda dem.

Om undersökningen

Rapporten Arbetsorsakade besvär 2016 har genomförts av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Cirka 15 000 sysselsatta personer mellan 16–64 år har svarat på frågor om arbetsrelaterade besvär.

 

Läs mer om arbetsmiljö

Bemanningsanställda drabbas oftare av olyckor

Så ska parterna stoppa sjukskrivningarna

Bli kung på arbetsmiljö – tillsammans med chefen

 

up 458
Kommentera inlägget på vår medlemssajt