Ekonomiskt bistånd kartläggs

Sedd av 97

Akademikern. Regeringen vill få bättre koll på hur kommunerna fördelar ekonomiskt bistånd mellan kvinnor och män. ”Det är inte rimligt att samhället är med och förstärker konservativa föreställningar om mannen”, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Senast ändrad 09:47, 8 Aug 2017
Foto: mostphotos.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Tanken är bland annat att ta reda på vad kommunerna har för behov av stöd för att bli mer jämställda. Det kan röra arbetsmetoder, behovsbedömning, utbetalningsmottagare, extern och intern samverkan och insatser som motverkar ekonomiskt våld.

– Ekonomiskt bistånd utgör det yttersta skyddsnätet i samhället och ska tillgodose en skälig levnadsnivå och stärka förmågan att leva ett självständigt liv. Vi ser exempel på hur biståndet bara betalas ut till den ena parten i hushållet, då ofta mannen. Det är inte rimligt att samhället är med och förstärker konservativa föreställningar om mannen som huvudsaklig familjeförsörjare. I absolut värsta fall kan det förstärka våld i relationen och göra det svårare för kvinnan att lämna. Därför behövs den här kartläggningen, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska vara klart i december nästa år. 

Text: Stina Loman, Akademikern

up 240