DO: Arbetsgivare okunniga om diskrimineringslagen

Sedd av 173

Akademikern. 6 av 10 arbetsgivare kan inte nämna vad som förändrats i den nya diskrimineringslagen. Det visar en undersökning från DO.

Senast ändrad 16:12, 15 Jan 2018
Foto: Tomas Gunnarsson.
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Den 1 januari 2017 skärptes diskrimineringslagen och det blev tuffare krav på arbetsgivarnas förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering. Trots det är det få arbetsgivare som känner till förändringen.

En ny enkätundersökning från Diskrimineringsombudsmannen, DO, visar att 60 procent av arbetsgivarna inte kan nämna något om de skärpta kraven. Endast var fjärde arbetsgivare svarade att den skärpta lagen har lett till ett förändrat eller utvecklat arbetssätt.

Lagförändringen innebär att alla sju diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) omfattas av kraven.

Arbetsgivarna måste bland annat: Undersöka om det finns risk för diskriminering (inklusive trakasserier och sexuella trakasserier), analysera orsakerna till de risker och hinder som upptäckts, genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter samt följa upp och utvärdera arbetet.

– Nu har vi ett bra ramverk för att kunna motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Och nu är det upp till alla arbetsgivare att ta sitt ansvar och leva upp till lagens krav om det ska bli någon förbättring, säger DO Agneta Broberg i ett pressmeddelande.

DO:s enkät bygger på 521 telefonintervjuer som gjordes i slutet av förra året.

Text: Stina Loman, Akademikern. 

Läs mer: 

Ny plan för jämställda livslöner

Nya regler i diskrimineringslagen 

up 138