CV-experten listar: 7 vanliga misstag

Sedd av 459

Akademikern. För cool layout, festbilder och krångligt språk. Det är några av misstagen som kan smyga sig in på studenters CV. Men lugn, Akademikern har tipsen.

Senast ändrad 12:07, 10 Nov 2017
Foto: mostphotos och privat .
Jamilla Bohm, CV-granskare på Akademikerförbundet SSR.

Jamilla Bohm är CV-granskare på Akademikerförbundet SSR. Här listar hon sju misstag som är vanliga hos studenter som söker jobb.

  1. LAYOUT. Första misstaget är att man väljer en layout som kompisarna tycker är cool men i själva verket händer det alldeles för mycket i dokumentet. Den som rekryterar ska snabbt kunna få en överblick av ditt CV, är layouten för komplicerad finns det en risk att rekryteraren lägger bort det direkt.
  2. SPRÅK. Att språket är korrekt är väldigt viktigt. Din text ska inte ha några stav- eller syftningsfel och undvik gärna långa meningar. Tänk snabba, korta, koncisa meningar där du förklarar vad du är bra på och varför. Läs gärna upp CV:et för en kompis, då blir det lättare att upptäcka grammatiska fel.
  3. INNEHÅLL. Det är viktigt att du högst upp på ditt CV har en rubrik som heter ”målformulering” eller ”min målsättning”. Här skriver du två-tre meningar om varför du vill ha det här jobbet. Efter det radar du upp dina erfarenheter. Använd dig av omvänd kronologisk ordning och börja med det senaste. Efter det räcker det med 4-5 arbetslivserfarenheter, välj ut dem som är mest relevanta för jobbet. Samma sak gäller med utbildning, det är inte viktigt att lista var du gick i grundskola, däremot allt du pluggat efter gymnasiet. Beskriv kort vad utbildningen har gett dig för kunskaper och färdigheter.
  4. SKILJ PÅ CV OCH PERSONLIGT BREV. I CV:et skriver du endast upp det som du fysiskt har jobbat med eller pluggat, intill raderna kan du skriva kortare förklaringar, exempelvis ”det här jobbet lärde mig vikten av att arbeta i team”. CV:et ska vara max två sidor. I det personliga brevet kan du beskriva mer detaljerat varför du passar till tjänsten, här kan du vara personlig men inte privat. Vidareutveckla dina förmågor och kunskaper som du skriver om i CV:et, men skriv inte längre än en sida. 
  5. MATCHNIG. Varför vill du söka den här tjänsten? Sätt dig ned med ett block och skriv upp vilka kriterier som arbetsgivaren vill se, stämmer dessa överens med vad du kan erbjuda? Det här måste du visa tydligt i ditt CV.
  6. BILD. Använd aldrig en festbild. Tänk i stället att du ska ha neutrala kläder och vara fotad mot en neutral bakgrund. Gå gärna in på företagets hemsida eller deras Linkedin för att se hur de tänker med sina bilder, kan du härma känslan?
  7. REFERENSER. Skriv inte ut dina referenser om inte arbetsgivaren specifikt uttryckt det i annonsen. Tänk på att vara rädd om referenserna, när det sedan är dags att lämna dem så lämna endast de som är relevanta för tjänsten. 


Exempel på ett mindre bra CV med rörig layout, kontaktuppgifter längst ned, icke kronologisk ordning, ingen beskrivning av tjänster/utbildningar, ingen målformulering, stavfel och inkonsekvent design.

Text: Stina Loman, Akademikern.

up 111