Blogg vill förbättra arbetsmiljö

Sedd av 140

Akademikern. Forskare i Linköping har startat en blogg för att nå ut med viktig arbetsmiljökunskap. Målet är att bloggen ska göra att arbetsmiljöforskningen blir mer tillgänglig och synlig, och därmed kommer till större nytta.

Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016

Forskare i Linköping har startat en blogg för att nå ut med viktig arbetsmiljökunskap. Målet är att bloggen ska göra att arbetsmiljöforskningen blir mer tillgänglig och synlig, och därmed kommer till större nytta.

Ett av forskningens viktigaste uppdrag är just att nå ut med kunskapen i samhället, och det var det som fick forskare på kliniken för arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Linköping att starta en arbetsmiljöblogg. Ett av klinikens uppdrag är att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

Bloggen ska vara ett öppet forum där forskarna kan reflektera, diskutera och ha direktkontakt med sina läsare. Målgruppen är alla möjliga personer i arbetslivet som inte dagligen tar del av nya forskningsresultat, skriver Prevent.

Bloggen hittar du här: http://arbetsochmiljomedicin.se

up 585
Kommentera inlägget på vår medlemssajt