Bli kung på arbetsmiljö – tillsammans med chefen

Sedd av 436

Arbetsmiljö. Har medarbetarna och arbetsgivaren olika bild av arbetsmiljön? Nu kan ni råda bot på det. I juni lanserades en webbaserad arbetsmiljöutbildning för både chefer och skyddsombud.

Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016
Foto: Mostphotos.

– Det unika med den här arbetsmiljöutbildningen är att centrala parter har tagit fram den tillsammans. Då har man en gemensam uppfattning om vad arbetsmiljö är och vad arbetstagare och ytterst arbetsgivare är skyldiga att göra. Att båda perspektiven finns med är en styrka, säger Jonas Lidberg som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Akademikerförbundet SSR.

Det är Suntarbetsliv som tagit fram den nya utbildningen, Jonas Lidberg sitter med som ledamot i partsgruppen. Suntarbetsliv är en partsgemensam organisation mellan arbetsgivarorganisationerna SKL, Pacta och samtliga fackförbund inom kommun och landstingssektorerna, däribland Akademikerförbundet SSR.

Den webbaserade utbildningen för chefer och skyddsombud kommer i sex moduler, där varje modul tar ungefär tre timmar att genomföra. Stegen handlar om att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, åtgärda och följa upp, rollfördela och till sist att utveckla. Det handlar om arbetsmiljö i bred bemärkelse, fysisk, digital, organisatorisk och social, och det rekommenderas att utbildningen sprids ut under 3-6 månader. Utbildningsledare utses lokalt på arbetsplatsen, gärna i par där den ena representerar arbetsgivaren och den andra representerar arbetstagarna, som till exempel ett huvudskyddsombud.

I materialet finns videoklipp, poddar och gruppuppgifter. Vissa av filmerna blandar in forskarperspektiv, arbetsmiljöforskaren Eva Vingård talar till exempel om de riskfaktorer som kommer med kontaktyrken och arbetshälsoekonomen Malin Lohela Karlsson beskriver vilka ekonomiska effekter som sjukfrånvaro och sjuknärvaro ger.  

– Det är viktigt att få med det ekonomiska perspektivet. Till exempel är personalomsättningskostnader inte lika synliga som kostnader för sjukfrånvaro, säger Jonas Lidberg.

De tre första stegen av den kostnadsfria utbildningen släpptes i april och utbildningen lanserades i sin helhet den 20 juni. I höst är det tänkt att arbetsmiljöutbildningar ska börja ske lokalt ute på arbetsplatserna. Enligt organisationen Suntarbetsliv, som gjort en rundringning, är utbildningen efterlängtad ute i kommuner och landsting.

Text: Adam Westin, Akademikern

up 710
Kommentera inlägget på vår medlemssajt