Arbetsgivare räknar med att anställda pensionerar sig vid 65

Sedd av 179

Pensionsfrågor. Tre av fyra är nöjda med tidpunkten för sin pensionering, visar en undersökning från Pensionsmyndigheten. Samtidigt är det många som skulle ha jobbat längre om de fått mer flexibla arbetsvillkor mot slutet av arbetslivet. Tidigare förvaltningschefen Lars Nyström valde att sluta vid 66.

Senast ändrad 12:58, 20 Mar 2019
Foto: Privat.
Lars Nyström valde att gå i pension vid 66 års ålder. Då hade han jobbat som chef inom Kungsbacka kommun i 38 år.

– Jag tror att både arbetsgivare, anställda och samhället skulle dra nytta av en mjukare pensionering, säger Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.  

Undersökningen är gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Pensionsmyndigheten och totalt är det 2 331 nyblivna pensionärer som har deltagit. Resultatet visar att tre av fyra är nöjda med tidpunkten för sin pensionering och att pensionsbeslutet i de allra flesta fall är fattat av individen själv, alternativt i samråd med en partner. Endast i åtta procent av fallen har arbetsgivaren eller chefen varit med och påverkat beslutet.

Däremot visar svaren att det finns en stark förväntan från arbetsgivaren om att man ska gå i pension vid 65 års ålder, en av tre svarande uttrycker denna förväntan och närmare en av tio svarar dessutom att de inte fick fortsätta sin anställning efter 65 års ålder.

– Om det är så att 65 anses vara en förväntad pensionsålder så är det kanske dags att tänka om. Anställda har laglig rätt att arbeta vidare till och med den månad de fyller 67. Som anställd ska du kunna fortsätta arbeta vidare över din 65-årsdag utan att ens meddela arbetsgivaren, säger Ann-Christine Meyerhöffer och fortsätter: 

– Ofta verkar frågan om pensionsplaner komma från arbetsgivaren. Det här påverkar antagligen medarbetares beslut att gå i pension vid 65 även om de velat arbeta längre.

Undersökningen visar även att många som gått i pension gärna hade jobbat lägre om de hade fått bättre arbetsvillkor och mer flexibilitet mot slutet av arbetslivet. 

– Drygt en av tio angav hälsoskäl som anledning till pension vilket kanske kan mildras med att till exempel arbeta mindre, ha flexibla arbetstider, längre semester och mindre slitsamma arbetsuppgifter, säger Ann-Christine Meyerhöffer.

För Lars Nyström i Göteborg var beslutet om att gå i pension vid 66 års ålder helt och hållet hans eget. Efter 38 år som chef på olika nivåer inom Kungsbacka kommun, varav de sista femton åren som förvaltningschef, tyckte han att det var dags. 

– En fördel med att vara chef på den nivån jag var är att man kan fatta det beslutet själv. Men jag vet att det är alldeles för många som måste gå i pension mot sin vilja. Själv hade jag nog fått jobba kvar några år till om jag hade velat, men det kändes lagom. När folk frågar säger jag att det är det bästa beslut jag någonsin har tagit, säger han.  

Lars Nyström menar att mer flexibla arbetsvillkor inte skulle ha varit något alternativ för honom. Tjänsten som förvaltningschef krävde oftast att han jobbade 50 timmar i veckan, en deltidspension var därför inte att tänka på. Däremot är han inte främmade för att göra en comeback framöver.  

– Om det finns behov skulle jag gärna gå in som temporär chef under en övergångsperiod, i väntan på att en ny chef ska tillsättas. Det vore roligt. Men i så fall skulle jag bara vilja jobba tre dagar i veckan, säger han. 

Text: Malin Letser

up 133