AD: Okej att flytta statligt anställda

Sedd av 238

Akademikern. När myndigheter nu sprids ut över landet är de anställda skyldiga att följa med. Det slog Arbetsdomstolen fast i en dom som kom under onsdagen. ”Det är tråkiga besked”, säger Ullika Dalén, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR.

Senast ändrad 16:32, 15 Nov 2017
Foto: Mostphotos.

Regeringen har bestämt att flera myndigheter ska flytta från Stockholm till andra orter i landet. En av myndigheterna som berörs är Fastighetsmäklarinspektionen som ska omlokaliseras till Karlstad senast 1 december i år.

Fackförbunden ST och Jusek har motsatt sig flytten och stämt arbetsgivaren staten. Man menar att arbetstagaren är arbetsskyldig på den ort där hen anställts och arbetat. Samtidigt har Arbetsgivarverket hävdat att man är arbetsskyldig i hela landet, oavsett var myndigheten ligger.

Saken har förhandlats i Arbetsdomstolen och under onsdagen föll domen: Arbetstagarna är skyldiga att följa med när myndigheten flyttar.

– Det är tråkiga besked. Nu får arbetstagarna en mer långtgående arbetsskyldighet i en sådan här situation vilket avviker från hur det ser ut i exempelvis privat sektor, säger Ullika Dalén, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR där man bevakat förhandlingarna noga.

Enligt domstolen har arbetstagares skyldighet att flytta med till den nya orten varit en ordning som tillämpats sedan 1960-talet, och domstolen konstaterar att om inte arbetstagarna vill följa med får de säga upp sig själva.

Men att säga upp sig kan få konsekvenser för ens rätt till A-kassa, och man riskerar också att inte få samma omställningsförmåner som när man sägs upp på grund av arbetsbrist, berättar Ullika Dalén.

– Det här läget hade det mest rimliga varit att man sagts upp på grund av arbetsbrist. Myndigheten lägger ner och det finns inga arbeten kvar i Stockholm, den anställde erbjuds en ny anställning på nya orten. Tackar man nej till det hade det varit en saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist.

– Domen bygger på gamla lagar som kom när arbetstagarna i staten inte kunde sägas upp på grund av arbetsbrist. Men under årens gång har mycket förändrats och man kan nu sägas upp på grund av det. Domen står för en föråldrad syn av arbetsskyldigheten.

Flera medlemmar i Akademikerförbundet SSR berörs av myndighetsflyttarna, något som Akademikern har skrivit om tidigare. Arbetsdomstolens dom kommer att bli vägledande för myndighetsanställdas arbetsskyldighet framöver.

Om man jobbar på en myndighet som ska flytta, men inte vill flytta själv, hur bör man agera?

– Tidigare har problemet lösts genom att arbetsgivare och arbetstagare hittat praktiska lösningar. Men blir du nu skyldig att följa med så se till att försöka få nya villkor. Kanske ersättning för resor, dubbelt boende och restid, säger Ullika Dalén.

I domen skriver Arbetsdomstolen att utslaget gäller då hela myndigheter omlokaliseras.

Text: Stina Loman, Akademikern. 

Läs mer: Yvonne Johansson påverkas av myndighetsflytten: "Dåligt är att det inte funnits någon transparens i beslutet"

up 190